facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Tým ministra Gazdíka posílí Radka Wildová a Jaroslav Miller

27. 1. 2022
Tým ministra Gazdíka posílí Radka Wildová a Jaroslav Miller

Novými náměstky ministra školství Petra Gazdíka se od 1. února stanou dosavadní prorektorka Univerzity Karlovy Radka Wildová a rektor Anglo-americké vysoké školy a bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller.

Náměstci MŠMT

Miller bude na ministerstvu pracovat jako náměstek člena vlády, Radka Wildová povede sekci vysokého školství, vědy a výzkumu. „Věřím, že noví náměstci využijí svých bohatých manažerských zkušeností a stanou se výraznou posilou týmu ministerstva školství,“ říká ministr školství Petr Gazdík.

„Do funkce náměstkyně jdu s velkým odhodláním a velmi ráda navážu na kvalitní práci svých předchůdců, mezi které patří i Robert Plaga, který byl před svým ministerským působením právě náměstkem sekce pro vysoké školství, vědu a výzkum,“ říká Radka Wildová, která ve funkci vystřídá Pavla Dolečka, který odešel z pozice odborného náměstka na vlastní žádost. „Chci se zaměřit na naplňování Strategického záměru MŠMT a cílů, které jsou zároveň prioritou pro nadcházející Předsednictví ČR v Radě EU, především zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání, jeho flexibility a modernizace včetně, např. využití zkušeností z distančního vzdělávání, a samozřejmě jeho internacionalizace,“ doplňuje nová náměstkyně pro oblast vysokých škol. „V oblasti vědy a výzkumu bude mou prioritou především podpora velkých výzkumných infrastruktur, excelentních výzkumných projektů a účelné využití finančních prostředků z Národního plánu obnovy a operačního programu Jan Amos Komenský. V neposlední řadě mě čeká i práce na dvou pro vysoké školy významných zákonech, což jsou zákon o pedagogických pracovnících, který úzce souvisí s fakultami vzdělávajícími učitele, a zákon o vysokých školách,“ dodává nová náměstkyně.

Jaroslav Miller se pak ve své nové funkci bude zabývat například reformou doktorského studia. „Současný stav se nelíbí žádnému z aktérů, tedy jak ministerstvu, tak univerzitám i samotným doktorandům. Předpokládám tedy, že v co nejkratší době připravíme legislativu tak, aby se situace doktorandů v naší zemi výrazně zlepšila,“ říká Jaroslav Miller. Mezi jeho další úkoly bude patřit i podpora a rozvoj profesně orientovaných studijních programů vysokých škol a koordinace politiky výzkumu, vývoje a inovací s úřadem ministryně Heleny Langšádlové. Věnovat by se měl také evropské agendě a vyjednávání o vzdělanostní politice, vědě a výzkumu v rámci českého předsednictví v Radě EU.

 

Zdroj: MŠMT

Foto: Univerzita Palackého a Univerzita Karlova 


Radka Wildová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po pedagogické praxi na několika základních školách nastoupila v roce 1993 jako akademická pracovnice na Pedagogickou fakultu UK, kde byla v letech 2009 až 2016 i děkankou. V roce 2016 se pak stala prorektorkou Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Je autorkou či spoluautorskou řady odborných publikací a členkou několika domácích i zahraničních expertních týmů.

Jaroslav Miller absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru historie a filologie. Těmito obory se následně zabýval i při studiích na Středoevropské univerzitě v Budapešti nebo Oxfordské univerzitě. V letech 2014 až 2021 byl rektorem Univerzity Palackého, od roku 2021 je rektorem Anglo-americké vysoké školy. Je autorem řady monografií a vědeckých publikací, za které získal řadu mezinárodních ocenění.