Vytisknout tuto stránku

Jaká byla konference zaměřená na karierní rozvoj a motivaci mladých vědců?

12. 2. 2022
Jaká byla konference zaměřená na karierní rozvoj a motivaci mladých vědců?

Koncem ledna uspořádalo mezinárodní společenství Alliance4Life svou první akci cílící na karierní rozvoj a motivaci mladých vědců ze střední a východní Evropy. Přečtěte si, jak akce probíhala. K dispozici je také záznam z celého setkání. 

To, co zpočátku vypadalo jako nevýhoda, pořadatelé chytře proměnili v příležitost. Organizátoři se rozhodli otevřít většinu programu i účastníkům z nečlenských ústavů Alliance4Life, a na akci se tak sešli mladí vědci z celé Evropy. Zaregistrovalo se téměř 800 účastníků a více než 500 účastníků bylo připojeno online a zapojilo se do inspirativních diskuzí prostřednictvím moderních interaktivních nástrojů. Jednalo se o vůbec první akci tohoto společenství cílící na doktorandy a postdoktorandy, která přinesla zajímavé příležitosti kariérního rozvoje a rovněž příležitosti seznámit se s biotechnologickými firmami a technologickými možnostmi v rámci sdílených laboratoří všech 13 členských institucí aliance. Součástí akce bylo i uzavřené školení pro odborníky z oblasti transferu technologií. Záznamy všech přednášek jsou k dispozici na webu Alliance4Life.
alliance4lifeAkce byla zahájena populární přednáškou s názvem Life After PhD, jejímž cílem bylo představit různé možnosti kariéry v oblasti věd o živé přírodě a ukázat účastníkům, jaké dovednosti a znalosti jsou u daných pozic nejžádanější. Čtyři hosté, kteří se zúčastnili moderované diskuse se podělili o velmi cenné zkušenosti a postřehy ze svých fascinujících profesních drah včetně problémů, které museli překonat, a užitečných tipů, jak se postavit ke kariérním změnám. Mezi pozvanými řečníky byli Radan Spaventi – spoluzakladatel konzultační společnosti pro biomedicínský výzkum Triadelta Partners, Alison Campbell – ředitelka Knowledge Transfer Ireland (KTI), což je organizace propojující výzkumníky s firmami, Giedrius Gasiunas – zakladatel a vedoucí výzkumu biotechnologického start-upu CasZyme, a také jeden z předních specialistů na rakovinu v Evropě a zakladatel biotechnologické společnosti Antegenes Peeter Padrik. Hostům se podařilo udržet pozornost publika v online prostoru až do samého konce a jejich inspirativní výroky citovali účastníci následně na Twitteru. Přednášky se zúčastnili doktorandi z více než 30 různých výzkumných organizací po celé Evropě a závěrem proběhla velmi plodná diskuze.

Následující dvě části byly zaměřeny na nabídku potenciálních kariérních možností pro mladé výzkumníky a na propojení členů Alliance4Life s biotechnologickým průmyslem. Osm biotechnologických společností (JSC Grindeks, Latvia MGI Tech, Solis BioDyne, MolPort LLC, AIffinity, JSC Olainfarm, PharmIdea LLC, and Oncomed Manufacturing) představilo své hlavní aktivity v krátkých prezentacích formou Elevator Pitch, včetně eventuálních kariérních možností pro absolventy doktorského studia z oblasti biomedicínských věd. První den byl uzavřen prezentacemi 11 zúčastněných partnerských institucí Alliance4Life, které představily své sdílené laboratoře a jejich unikátní technologické vybavení včetně odborných znalostí a podpory uživatelům.

alliance4life2

Druhý den poskytl mladým výzkumníkům zajímavé příležitosti k učení a rozvíjení jejich dovedností, a odstartoval tak ochutnávku Alliance4Life Skills Academy, která bude oficiálně zahájena až na příštím setkání členů Alliance4Life v Tartu. První blok představil trendy i úskalí při provádění výzkumu a následném sdílení výsledků a věnoval se důležitým otázkám, jako je etika ve výzkumu a lékařských profesích. Profesorka Iuliana Ceausu představila základní principy lékařské profese, jako například altruismus, zodpovědnost, excelenci, povinnost, čest, integritu a respekt k druhým, a zdůraznila nutnost jejich začlenění do lékařských osnov pro studenty, rezidenty, doktorandy a další postgraduální vzdělávání.

Moderátor této části programu profesor Srećko Gajović zdůraznil, že nekvalitní publikace poškozují autory a celou výzkumnou komunitu. Akcentoval také potřebu zvýšené přísnosti výzkumného procesu. Expertka na komunikaci vědy Ester Jarour upozornila, že zveřejněním výsledků v odborných časopisech výzkum nekončí a že každý moderní vědec by měl svůj výzkum dále komunikovat. Dobře rozvinuté komunikační dovednosti mohou být také velmi přínosné pro další kariérní postup a vyústit v navázání přínosné výzkumné spolupráce.

Poslední část akce byla věnována možnostem financování pro mladé vědce s čerstvým titulem PhD. Vynikající prezentaci přednesl odborník na přípravu mezinárodních grantů Jakub Zeman, který se zaměřil právě na přípravu prestižního výzkumného grantu Evropské komise cílícího na postdoktorální výzkumníky mířící do zahraničí – MSCA IF. Podělil se s účastníky o užitečné a velmi praktické tipy ohledně psaní grantů a motivoval je k využití této jedinečné kariérní příležitosti. Raimonda Markevicienė z Vilniuské univerzity informovala studenty o zajímavých možnostech mobility (včetně programu ERASMUS+), kterých mohou doktorandi využít ještě během studia. Druhý den akce byl upoutávkou lákající na řadu zajímavých témat kariérního rozvoje, která budou dále ve větší míře detailu nabízena v rámci Alliance4Life Skills Academy, jež odstartuje již letos koncem dubna.

Paralelně s výše popsanou akcí cílící na mladé vědce se konal uzavřený workshop pro členy fokusní skupiny transferu technologií Alliance4Life. „Cílem školení profesionálů technologického transferu bylo získat hlubší znalosti transferu technologií se zvláštním zaměřením na zakládání spin-off firem,“ vysvětlila Dace Karkle, zástupkyně ředitele Lotyšského institutu organické syntézy (LIOS) se sídlem v Rize, který byl hlavním organizátorem celé akce. „Vzhledem k dlouhému vývojovému cyklu typickému pro inovace v biologických vědách jsou spin-off firmy jedním z nejvhodnějších kanálů pro přenos inovací zrozených v akademickém sektoru na trh. Vynikající řečníci z Evropské asociace profesionálů technologického transferu ASTP nám poskytli sadu relevantních nástrojů a důležitých zkušeností k podpoře start-up kultury kolem akademických partnerů Alliance4Life, čímž jsme se o krok přiblížili k překlenutí inovační mezery mezi zeměmi východní a západní Evropy, zejména v oblasti biomedicíny,“ dodala Dace Karkle.

„V našem regionu je spousta talentů a motivace,“ řekla Zlata Novotná, koordinátorka mezinárodního společenství Alliance4Life. „Touto akcí Alliance4Life otevřela sérii školení, společných setkání a motivačních akcí zaměřených na podporu kultury excelence. Jsme tu pro všechny, kteří chtějí podat co nejlepší výkon. Sledujte nás, inspirujte se, využijte všech příležitostí a staňte se součástí komunity, která podporuje excelentní, etický a společensky relevantní výzkum,“ dodala Zlata Novotná.

Nahrávka celé akce je k dispozici na webu Alliance4Life ZDE.

Nechcete, aby vám ušla jakákoliv akce Alliance4Life v budoucnosti? Sledujete Twitter Alliance4Life.

 

Zdroj: CEITEC