Vytisknout tuto stránku

Předsednictví ČR v síti evropských inovačních agentur úspěšně odstartovalo prvním setkáním

24. 2. 2017
Předsednictví ČR v síti evropských inovačních agentur úspěšně odstartovalo prvním setkáním

Jak se daří naplnit hlavní cíle Center kompetence v České republice a dalších členských agenturách evropského sdružení TAFTIE? Jaké jsou výsledky schémat podpory, která směřují k dlouhodobému rozvoji klíčových oborů pro budoucnost ekonomiky? Daří se v praxi skutečně propojovat pracovníky aplikovaného výzkumu a vývoje a firem?

Nad těmito otázkami se zamýšlelo a odpověď hledalo na 50 expertů členských agentur TAFTIE na prvním expertním setkání, pořádaným 22. února 2017 Technologickou agenturou ČR (TA ČR) v rámci předsednictví TAFTIE v roce 2017.

Na setkání byly prezentovány praktické zkušenosti s programy Centra kompetence (TA ČR), Comet (rakouská agentury FFG), Catapult (Innovate UK). Prof. Posselt z Fraunhoferova institutu IMW představil zkušenosti s řízením a životním cyklem institutů Fraunhoferovy společnosti. Setkání zakončil zajímavými poznatky Erik Arnold z Technopolis Group.

První programy center kompetence vznikly v USA a v Kanadě již v polovině 80. let, od roku 2011 jsou centra kompetence podporována specifickým programem Technologické agentury ČR i v České republice. Tyto programy členských agentur TAFTIE prošly podobným vývojem - od úzce zaměřených jednotlivých projektů k systémové podpoře aplikovaného výzkumu. V současnosti vzniká nová generace programů center kompetence, která bude brát v potaz změnu globálního prostředí výzkumu a vývoje. Upřímná výměna zkušeností, včetně slepých cest a neúspěchů, je pro agentury TAFTIE mimořádně důležitá.

I druhé, dubnové expertní setkání TAFTIE, se bude věnovat centrům kompetence a jejich spolupráci na regionální i evropské úrovni, ale také programu EUREKA a společnému využívání velkých evropských infrastruktur podpořených ze strukturálních fondů EU.

 


TAFTIE je Evropská síť inovačních agentur, která vznikla v roce 1992. Její členové podporují inovace prostřednictvím provádění vnitrostátních a mezinárodní programů ve výzkumu, vývoji a inovacích. Cílem TAFTIE je podpořit spolupráci národních agentur, uskutečňujících národní technologické programy. Umožňuje národním organizacímspolupracovat na evropské úrovni. TAFTIE spolupracuje rovněž s Evropskou komisí a s mimoevropskými partnery. Pro členské země je TAFTIE cenným zdrojem kontaktů, informací a zkušeností. Síť TAFTIE sdružuje 30 organizací z 28 evropských států.

 

Zdroj: TA ČR