facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Vyhlášení 6. veřejné soutěže - podpora komercializace VaVaI+

20. 1. 2024
Program SIGMA: Vyhlášení 6. veřejné soutěže - podpora komercializace VaVaI+

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 17. ledna 2024 šestou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+.

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru, na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního hodnocení projektů pro synergické účely. Protože TA ČR obdržela certifikaci EK pro program SIGMA, budou se moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do druhého kola EIC Akcelerátoru. Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

TA ČR upozorňuje, že návrh projektu musíte vyplnit v anglickém jazyce, stejně jako jeho povinné přílohy Project proposal (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a video, které bude charakterizovat návrh projektu. Funkční odkaz na video vložte do návrhu projektu v ISTA.

TA ČR také doporučuje, abyste si po přihlášení přepnuli ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

Další informace a dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR