Vytisknout tuto stránku

Středočeské inovační vouchery 2017

31. 3. 2017
Středočeské inovační vouchery 2017

Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo dne 27. 3. 2017 druhé kolo Středočeských inovačních voucherů. Alokace ve výši 5 milionů Kč bude rozdělena mezi vylosované žadatele v maximální výši 150 tis. Kč na projekt.

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití znalostního potenciálu regionu.

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

SIC současně 7. 4. 2017 pořádá seminář pro žadatele, jehož cílem je seznámit účastníky s věcnou částí výzvy, online žádostí, pravidly finančního řízení a s administrací.

 

Zdroj: Středočeské inovační centrum