Vytisknout tuto stránku

Výzva k podávání návrhů na 3 členy předsednictva TA ČR

4. 4. 2017
Výzva k podávání návrhů na 3 členy předsednictva TA ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím tří členů předsednictva Technologické agentury České republiky (TA ČR) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace výzvu k podávání návrhů na tři nové členy předsednictva TA ČR.

Předsednictvo je výkonným orgánem TA ČR, který zejména schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo zadání veřejných zakázek, a jejich výsledek, rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a o konečném výběru návrhů projektů k podpoře a nese za takové rozhodnutí odpovědnost. Předsednictvo dále jmenuje a odvolává členy oborových komisí.

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Ke dni 12. října 2017 končí druhé funkční období RNDr. Martinu Bunčekovi, Ph.D. (místopředseda TA ČR), Ing. Miroslavu Janečkovi, CSc. a doc. Dr. Ing. Vladimíru Kebovi. Z tohoto důvodu je třeba doplnit předsednictvo TA ČR na zákonem stanovený počet členů.Ve funkci zůstává nadále Ing. Petr Očko, Ph.D. (předseda TA ČR), kterému končí první funkční období ke dni 21. března 2020 a Ing. Pavel Komárek, CSc., kterému končí druhé funkční období ke dni 21. března 2020.

Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát a kritéria k posuzování zaslaných návrhů jsou zveřejněny na webu Úřadu vlády. Podávání návrhů je možné do 15. května 2017.

 

Zdroj: Úřad vlády