Vytisknout tuto stránku

Odborníci diskutují v Dublinu o veřejné podpoře transferu znalostí

5. 7. 2019
Odborníci diskutují v Dublinu o veřejné podpoře transferu znalostí

Výroční zasedání evropského sdružení The European Transfer Offices Circle začalo včera v irském Dublinu. Jedním z hlavních témat na programu zasedání je problematika transferu znalostí a nejednotnost výkladu pravidel pro poskytování veřejné podpory napříč zeměmi EU.

2017 02 07 tto circle image community banner 01

„Nejednotnost výkladu pravidel veřejné podpory transferu znalostí v zemích EU je téma, které řešíme od počátku našeho aktivního členství v TTO Circle. V zemích osmadvacítky je zdrojem nejistoty řady vědeckých pracovišť usilujících o přenos výsledků výzkumu do praxe. V Dublinu budu na jednáních TTO Circle podporovat profesora Josefa Lazara, člena Akademické rady, pověřeného koordinací technologického transferu v AV ČR, v další snaze o toto sjednocení,“ říká Michal Beluský, právník a specialista na otázky veřejné podpory, z Centra transferu technologií AV ČR.

Letošní setkání hostí irská výzkumná organizace Teagasc a účastní se ho většina zástupců největších evropských výzkumných organizací. Na programu dvoudenního setkání jsou čtyři odborné sekce: transfer technologií v potravinářství a zemědělství; transfer technologií a Čína – výzvy, příležitosti a bariéry; veřejná podpora a Corporate Venturing.

TTO Circle u JRC (Joint Research Centre) je iniciativou Evropské komise, která sdružuje 31 významných výzkumných organizací neuniverzitního typu, ve kterých pracuje více než 198 tisíc vědeckých pracovníků. Síť dlouhodobě usiluje o mezinárodní standardizaci a profesionalizaci transferu znalostí a technologií. Členským organizacím nabízí také sdílení zkušeností, osvědčených postupů i odborných znalostí prostřednictvím společných aktivit. Českým zástupcem v této organizaci je právě Akademie věd ČR.

Právě její oddělení Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) poskytuje služby, konzultace a vzdělávání v oblasti uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi pro všechna pracoviště AV ČR. Kromě přípravy a realizace vzdělávacího systému zaměřeného na komplexní rozvoj pracovníků transferu znalostí, pomáhá s konkrétními případy komercializace, sestavením byznys plánu, analýzou aplikačního potenciálu, návrhem strategie ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací.

Dublin 1

 

Zdroj: Akademie věd ČR