Vytisknout tuto stránku

Na ČZU proběhl Národní informační den k rámcovým programům

17. 10. 2020
Na ČZU proběhl Národní informační den k rámcovým programům

Na půdě České zemědělské univerzity v Praze se 14. října 2020 konal Národní informační den k programům Horizont 2020 a Horizont Evropa pro oblast Life Sciences, který každoročně prezentuje trendy a priority společného evropského výzkumu.

markus spiske N TFAu9gtf0 unsplashNárodní informační den je pořádán ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR za účasti zástupců Evropské komise. Účastní se ho vědci z vysokých škol, výzkumných institucí, stejně jako odborníci z vývojových oddělení firem a projektoví specialisté. Národní informační den letos poprvé vzhledem ke koronavirové krizi proběhl v hybridní formě za účasti 90 lidí on-line.

Letošní šestý ročník díky zástupkyni Generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise Tereze Budňákové a jedinému českému zástupci v Mission Boardu Emilu Ciencealovi přiblížil trendy a priority nového programového období. „Výzvy v programu Horizont Evropa budou ještě více klást důraz na zcela konkrétní praktické výstupy výzkumu a inovací, a proto je důležité znát priority předem,“ říká prorektor pro rozvoj ČZU Václav Hejnák. „Oceňuji, že udržitelné hospodaření, zdravá výživa, ochrana životního prostředí i odpovídající reakce na změny klimatu budou hrát v novém programovém období zásadní roli.“

Příkladem mohou být opatření, o nichž hovořil zástupce Mission boardu pro ochranu půdy Emil Cienciala. Ten připomněl, že 60-70 % půd v evropských zemích je kontaminováno. Cílem podporovaných aktivit bude toto procento zásadním způsobem snížit a rozvinout udržitelné metody hospodaření.

Do programu konference přispěli i pracovníci Technologického centra AV ČR, a to aktuálními informacemi o přípravě programu Horizont Evropa. „ČZU je pro nás jeden z klíčových partnerů. S touto univerzitou spolupracujeme dlouhodobě tak, že organizujeme informační akce, a to hlavně proto, že univerzita je jedním z nejaktivnějších českých subjektů zejména v části Společenské výzvy Zemědělství, potraviny a bioekonomika rámcového programu,“ dodává Naďa Koníčková, vedoucí oddělení Národního informačního centra pro evropský výzkum při Technologickém centru AV ČR.

Národní informační den je organizován v rámci projektu Kancelář pro podporu mezinárodních projektů v oblasti Life Sciences. Cílem projektu je podpořit vědce při podávání nových výzkumných projektů. Projekt, který původně podporoval Národní informační dny, vznikl ve spolupráci s VŠCHT a Přírodovědeckou fakultou UK. Nyní již čítá poměrně široké auditorium z různých dalších univerzit a výzkumných ústavů.

 

Zdroj: ČZU

redakčně upraveno