Vytisknout tuto stránku

Aktualizované výsledky 1. veřejné soutěže v programu DELTA 2

3. 2. 2020
Aktualizované výsledky 1. veřejné soutěže v programu DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) během ledna 2020 aktualizovala výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce v kategorii aplikovaného výzkumu, která zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj či jejich kombinaci, prostřednictvím společných projektů českých podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí a zahraničních účastníků s předpokládanou podporou zahraničních technologických a inovačních agentur.

TA ČR v souvislosti s výsledky, které poskytly partnerské zahraniční organizace, zveřejňuje aktuální seznam projektů, u kterých předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory. Hlavními uchazeči jsou především soukromé firmy, řada veřejných výzkumných organizací se však účastní jako partnerské instituce. Mezi nimi byl zvláště úspěšný Fyzikální ústav AV ČR, který se účastní čtyř projektů. Tří projektů se zúčastní i České vysoké učení technické v Praze. Na dvou projetkech budou participovat i  Vysoké učení technické v Brně a Ústav termomechaniky AV ČR. Jednoho projektu se účastní Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, Fyziologický ústav AV ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 37 návrhů projektů. Celkem 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem 18 návrhů projektů (v případě splnění podmínky podpoření projektu také na straně zahraniční organizace), což znamená 48,65 % míru úspěšnosti.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: TA ČR