facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DELTA 2: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

22. 5. 2023
Program DELTA 2: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Soutěžní lhůta začíná dnem 18. května 2023 v 9:00 a končí dnem 19. července 2023. 

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí.

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.

TA ČR také doporučuje, aby si uchazeč po přihlášení přepnul ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

 • Korejská republika
 • Sasko, Spolková republika Německo
 • Spojené státy americké
 • Stát Izrael
 • Tchaj-wan

Soutěžní lhůta začíná dnem 18. května 2023 v 9:00 a končí dnem 19. července 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod – je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky:
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

Dlaší důležité informace a dokumenty ke stažení jsou k nahlédnutí zde

 

Zdroj: Technologická agentura ČR