Vytisknout tuto stránku

Uzávěrka EMBO Installation Grants se blíží

26. 3. 2018
Uzávěrka EMBO Installation Grants se blíží

Do 16. dubna 2018 je možné podávat žádosti o tzv. Installation Grants, které vyhlašuje EMBO (European Molecular Biology Organization), nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z oblasti life sciences.

Organizace EMBO spravuje řadu grantových schémat, o které mohou žádat i čeští vědci. V současné době se blíží uzávěrka pro tzv. instalační granty, které jsou určeny na podporu talentovaných vědců z ČR, Chorvatska, Estonska, Polska, Portugalska a Turecka. V projektu lze žádat o roční podporu až 50 tis. EUR na tři roky, s možností prodloužení o další dva. Držitelé grantu se zároveň stávají členy „Young Investigator Programme“ a mohou žádat o peníze na networking, ucházet se o menší doplňkové granty a čerpat řadu dalších výhod programu.

Termín pro podání návrhů projektů je 16. dubna 2018. Více informací naleznete zde.

Další možnosti podpory EMBO:

Gold Medal - prestižní ocenění za mimořádný vědecký přínos v oblasti life sciences spojené se stipendiem ve výši 10 tis. EUR (uzávěrka v únoru)

Woman in Science Award - ocenění pro ženy za mimořádný vědecký přínos v oblasti life sciences spojené se stipendiem ve výši 10 tis. EUR (uzávěrka v říjnu)

Short-Term Fellowships - podpora na max. tříměsíční výměnný pobyt pro držitele titulu Ph.D. a doktorské studenty

Long-Term Fellowships - podpora až dvouleté výzkumné stáže pro držitele titulu Ph.D.

 

Zdroj: EMBO