facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědkyně z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získala mezinárodní grant EMBO

26. 1. 2023
Vědkyně z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získala mezinárodní grant EMBO

Dne 17. ledna 2023 byly vyhlášeny výsledky „EMBO Installation Grants“, které poskytují víceleté finanční prostředky hlavním výzkumným pracovníkům na založení a rozvoj jejich vědeckých týmů a laboratoří v jednotlivých zúčastněných zemích. Jedním z vítězů a příjemců grantu se stala i Michaela Fencková z Katedry molekulární biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

obr  1 Mouchy na destičce pro habituaci

Foto: Mouchy na destičce pro habituaci

Noví příjemci grantů, kterých je celkem 11, zřídí své laboratoře v sedmi zemích: Chorvatsku, České republice, Estonsku, Litvě, Polsku, Portugalsku a Turecku. Výzkumné projekty se budou zabývat tak různorodými tématy, jako jsou biologie rakoviny, dynamika virů, technologie pro úpravu genů a úloha fytoplanktonu v globálním cyklu uhlíku.

„Granty EMBO Installation Grants poskytují výzkumným pracovníkům obrovskou příležitost pustit se do široké škály ambiciózních projektů v oblasti věd o živé přírodě,“ říká ředitelka EMBO Fiona Watt. „Program podporuje vedoucí skupin při zakládání a rozvoji jejich laboratoří, poskytuje mentoring, možnosti navazování kontaktů a školení a také pomáhá budovat živé, interdisciplinární národní a mezinárodní výzkumné komunity,“ doplňuje ředitelka EMBO.

Jako jediný projekt z České republiky uspěl výzkum Michaely Fenckové z Katedry molekulární biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se základní formou učení, tzv. habituací. Ta je rozšířena od jednobuněčných organismů až po člověka. Slouží k odfiltrování nepodstatných informací z prostředí a umožňuje soustředit se na důležité podněty, jako je potrava nebo nebezpečí. Genetické faktory však mohou způsobit, že se habituace pokazí, což přispívá k poruchám, jako jsou mentální postižení a autismus. Doktorka Michaela Fencková se snaží tyto vlivy objasnit studiem habituace u ovocné mušky drozofily.

„Jak mohou genetické defekty způsobit dysfunkci nervových procesů, které habituaci řídí, je stále zahaleno tajemstvím,“ popisuje Michaela Fencková. „Přibližně tři čtvrtiny genů, jejichž defekty vedou ke vzniku mentálního postižení a autismu, existují také u drozofil. Pomocí vysoce výkonného habituačního testu budeme zkoumat, jakými mechanismy ovlivňují nervovou aktivitu a naučené chování, které u mušek vede k habituačnímu deficitu,“ doplňuje. Konečným cílem jejího výzkumu je rozklíčovat genetické a environmentální vlivy vedoucí k patologickým stavům, a podpořit tak hledání léčebných postupů.

„Je povzbuzující získat pro tento výzkum podporu grantu EMBO Installation Grants a úžasný pocit, že mohu své výzkumné nápady proměnit ve skutečnost. Zdejší kampus je skvělý a univerzita mě velmi podporuje a poskytuje veškeré zařízení, které je nezbytné k mému výzkumu. Můj tým i já budeme obrovsky profitovat ze školení a kurzů osobního rozvoje, jež EMBO nabízí, stejně jako z možnosti získávat další kontakty a spolupráce,“ dodává Michaela Fencková.

Letošní granty podpořily Ministerstvo vědy a vzdělávání Chorvatska, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Estonskou radu pro výzkum, Radu pro výzkum v Litvě, Ministerstvo vědy a vysokého školství Polska, Champalimaudovu nadaci, Instituto Gulbenkian de Ciência, Nadaci pro vědu a technologie Portugalska a Radu pro vědecký a technologický výzkum (TÜBITAK) Türkiye. 

Noví příjemci grantů EMBO Installation Grants zřídí laboratoře v různých evropských zemích. Jedna laboratoř bude v Chorvatsku, jedna v České republice, jedna v Estonsku, dvě v Litvě, dvě v Polsku, dvě v Portugalsku a dvě v Turecku (Türkiye). Šest z 11 příjemců grantu jsou ženy (55 %) a pět jsou muži (45 %). Všichni strávili během čtyř let před podáním žádosti nejméně dva po sobě jdoucí roky mimo zemi, ve které zřizují svou laboratoř.

obr  4 Mgr. Michaela Fencková Ph

Foto: Vědkyně Michaela Fencková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích