Vytisknout tuto stránku

Masarykova univerzita buduje dvě nová centra excelentní vědy

8. 10. 2017
Masarykova univerzita buduje dvě nová centra excelentní vědy

Masarykova univerzita se spolu s významnými zahraničními partnery podílí na dvou projektech, které mají za cíl připravit vybudování center excelentní vědy pro studium rostlin a životního prostředí.

Dvě špičková centra v oblasti rostlinného výzkumu - CEITEC Masarykovy univerzity a belgický institut VIB plánují vytvořit centrum systematické biologie rostlin a přispět tak například k hledání možností adaptace rostlin na měnící se podmínky životního prostředí. Spolupráce mezi instituty bude probíhat nejen formou výměny myšlenek a znalostí a kooperací na výzkumných otázkách, ale i sdílením přístrojového vybavení a výměnnými pobyty vědeckých pracovníků, doktorských studentů i pracovníků.

„Společným cílem CEITECu a VIB je spojení sil v oblasti syntetické biologie, což je nová a rychle se rozvíjející vědní oblast, využívající nejnovějších poznatků v biologii k utváření nových vlastností živých organismů s využitím v medicíně a biotechnologiích,“ vysvětluje Jiří Nantl, ředitel CEITEC MU. „Důležitým aspektem spolupráce CEITECu s VIB je také využití velice úspěšného modelu Vlámského institutu a jejich zkušeností s vytvářením podmínek pro účinný přenos znalostí ze základního výzkumu v oblasti biologie rostlin do konkrétních aplikací,“ dodává Nantl.

Konkrétním výstupem spolupráce by měly být rostliny, které jsou schopny se adaptovat na výrazně sušší životní podmínky, přežijí i při polovičních srážkách nebo naopak dokážou přezimovat v současných podmínkách, kdy je výrazně méně sněhu, ale teploty pod nulou někdy dosahují extrémů.

Druhý projekt vede Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox MU), které chce vybudovat spolu s University College London, švýcarskou ETH, konsorciem sdružujícím evropské biobanky BBMRI a s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně výzkumnou platformu pro hledání faktorů v životním prostředí, které ovlivňují zdraví a stárnutí člověka.

„Cílem projektu Cetocoen Excellence je vytvořit dlouhodobě udržitelnou mezinárodní platformu podporující výzkum, jehož smyslem je odhalit různé faktory ovlivňující zdraví člověka a jeho stárnutí, a zároveň snížit zátěž spojenou s rozvojem chronických onemocnění a s tím spojených výdajů,“ uvedla Jana Klánová, hlavní řešitelka projektu a ředitelka Recetoxu.

Oba projekty podpořila dotace z evropského programu Horizont 2020, který ve výzvě Teaming podporuje rozšíření stávajících nebo vybudování nových center excelentní vědy.

 

Zdroj: Masarykova univerzita