Vytisknout tuto stránku

Rekapitulace aktuálních událostí na Univerzitě Palackého

10. 9. 2019
Rekapitulace aktuálních událostí na Univerzitě Palackého

Dlouhodobé napětí na Univerzitě Palackého v Olomouci mezi Přírodovědeckou fakultou, Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a rektorátem univerzity nadále pokračuje. Níže shrnujeme klíčové události, které se v poslední době v této souvislosti odehrály.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů vyhlásilo ke dni 22. srpna 2019 stávkovou pohotovost. Dění v oficiálním prohlášení komentoval také rektorát Univerzity Palackého. Prohlášení čtěte zde.

V pondělí 26. srpna 2019 zveřejnil děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Přf UP) Martin Kubala vyjádření, v němž mimo jiné napsal, že: „Pracovníci RCPTM nemají ke stávkové pohotovosti důvod a zdaleka ne všichni se s textem ztotožňují.“ Na to za RCPTM odpověděl otevřeným dopisem Jakub Navařík, zástupce protestujících zaměstnanců.

Vedení Univerzity Palackého (tj. rektor a děkani sedmi fakult) v oficiálním komuniké ze středy 4. září 2019 vyzvali k tomu, aby: „… děkan PřF UP a ředitel RCPTM zvážili setrvání ve svých funkcích, neboť se doposud nepodařilo najít v celé situaci smírné řešení tak, aby jméno UP nebylo stále více poškozováno.“

Děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala v následném oficiálním prohlášení mimo jiné napsal, že podle něj: „Výzva postrádá věcný důvod a obrovská vlna podpory, které se mi dostává od celého vedení fakulty i z akademické obce, mě utvrzují v přesvědčení, že svou práci pro fakultu vykonávám dobře a hodlám v ní pokračovat.“ Proděkani Přf UP v tomto prohlášení vyjádřili nesouhlas s komuniké vedení Univerzity Palackého. Fakulta ve vyjádření z 5. 9. 2019 dementovala tvrzení, že odmítá vznik Vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého.

V této souvislosti se také na internetu objevil Otevřený dopis děkanovi Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož signatáři vyzvali Martina Kubalu, aby na svou pozici děkana nerezignoval. Současně byla 6. září zveřejněna výzva na podporu Etické komise Univerzity Palackého, v níž předsedové akademických senátů jednotlivých fakult žádají rektora, aby se postavil za Etickou komisi UP a vypořádal se s jejími závěry.

V úterý 10. září byla zveřejněna dvě společná prohlášení. V tom prvním se děkan Kubala zavázal, že přírodovědecká fakulta zajistí podmínky pro zdárné řešení grantů OP VVV a ponese plnou odpovědnost za případné sankce spojené s jejich plněním. Rektor UP Jaroslav Miller se na základě toho rozhodl neiniciovat odvolání Kubaly z pozice děkana. V druhém prohlášení se členové vedení fakultních senátů UP a rektor shodli na podpoře Etické komise UP a její legitimity a vyzvali akademickou obec UP k budování vzájemné důvěry a respektování řádně ustavených univerzitních orgánů i jejich vnitřních pravidel.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

 


V souvislosti s aktuálním děním na Univerzitě Palackého v Olomouci čtěte také blog Václava Hořejšího a následnou reakci Radka Zbořila.