facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spor o CATRIN nekončí. Děkan Kubala podává správní žalobu

13. 8. 2020
Spor o CATRIN nekončí. Děkan Kubala podává správní žalobu

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Martin Kubala se rozhodl podat správní žalobu proti vzniku nového vysokoškolského ústavu s názvem CATRIN. Vedení univerzity a ředitelé výzkumných center jsou tímto krokem i způsobem komunikace překvapeni.

prf upol2

Diskuse o založení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého, který by v sobě sloučil dvě výzkumná centra Přírodovědecké fakulty (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – RCPTMCentrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – CRH) a část Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM), který je součástí Lékařské fakulty UP, trvají v Olomouci již déle než dva roky a vyvolávají značné emoce.

Zastánci nového ústavu, který by měl nést název Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute), zkráceně CATRIN, jsou od počátku ředitelé vědeckých center i rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, který s jeho vznikem svázal svůj mandát. Od organizační integrace výzkumných center si slibují zvýšení mezioborové prostupnosti a úspěšnosti v mezinárodní konkurenci. Naopak děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala se proti tomuto kroku dlouhodobě vymezuje a domnívá se, že vznik ústavu vyvedením majetku, projektů a zaměstnanců poškodí Přírodovědeckou fakultu UP, která pomáhala vědecká centra vybudovat.

První zásadní zlom v této debatě nastal na konci roku 2019, kdy Akademický senát Univerzity Palackého přijetím novely univerzitního statutu rozhodl o zřízení vysokoškolského ústavu a požádal o vypořádání požadavků podmiňujících schválení jeho statutu. Za tímto účelem také zřídil speciální komisi a vyzval vedení univerzity a Přírodovědecké fakulty, aby identifikovalo sporné body týkající se zřízení ústavu.

V polovině června 2020 pak akademický senát dovršil přípravný proces schválením statutu CATRIN. Z třiadvaceti senátorů se tehdy šestnáct vyjádřilo pro, jeden byl proti a šest senátorů se zdrželo. Podporu tomuto kroku i víru, že nová instituce pomůže zlepšit kvalitu české vědy, následně vyjádřila řada českých vědců. „Vznik nových multidisciplinárních ústavů, které jdou napříč obory, katedrami i fakultami, je moderní odpovědí na vývoj vědy. Gratuluji Univerzitě Palackého, že se k tomuto kroku odhodlala,“ ocenil vznik ústavu například přední český biochemik Jan Konvalinka.

Olomoucká Přírodovědecká fakulta se však nyní rozhodla proti vzniku CATRIN bránit soudní cestou. Jak informovala ČTK, na základě souhlasu akademického senátu fakulty podal děkan Martin Kubala správní žalobu a také podnět Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby prověřilo usnesení Akademického senátu Univerzity Palackého, které vznik ústavu schválilo. Podle Kubaly se jedná o smutné, avšak logické vyústění procesu budování vysokoškolského ústavu přes jasně deklarovaný nesouhlas samosprávných akademických orgánů fakulty. „Tyto orgány se důvodně domnívají, že bylo zasaženo do jejich zákonem garantovaných práv, a bohužel jim nezbývá nic jiného než nechat přezkoumat napadené usnesení AS UP správním soudem," řekl ČTK děkan Kubala.

Vedení univerzity ve svém vyjádření dnes důrazně odmítlo děkanem Kubalou zvolený způsob komunikace sporu. Univerzita doposud informací o podání žaloby ani jejím zněním nedisponuje a děkan Přírodovědecké fakulty tento materiál na její vyžádání neposkytl. Oprávněnost správní žaloby byla podle vyjádření navíc také zpochybněna již během červnového jednání Akademického senátu UP interní právní expertízou. Stanovisko Martina Kubaly se nepodařilo získat ani portálu Vědavýzkum.cz.

„Záměr zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN byl po dva roky vyjednáván, vznik byl několikrát explicitně podpořen nejvyšším akademickým orgánem UP a ve výsledném hlasování, se znalostí všech dostupných informací i rizik, byl akademickým i studentským zastoupením všech fakult odhlasován,“ ohradil se vůči tvrzením Rektor UP Jaroslav Miller. Vedení UP současně apelovalo na respektování rozhodnutí nejvyšších akademických orgánů a požádalo, aby byly případné interní problémy a spory komunikovány a řešeny adekvátní a v akademickém prostředí očekávanou formou.

Také podle bývalého ředitele odboru vysokých škol a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiřího Nantla, který se významně podílel na tvorbě vysokoškolské legislativy a dnes působí jako ředitel CEITEC MU, je otázkou, jakou má žaloba šanci na úspěch: „Veřejná vysoká škola je ze zákona jeden subjekt, kterému náleží subjektivní práva, i když se může členit na součásti s určitou interní samosprávou. Z právního pohledu tak jde vlastně o žalobu univerzity proti sobě samé. Považoval bych proto za překvapivé a přelomové z hlediska dosavadního chápání českého vysokoškolského práva, kdyby soud takovou žalobu neodmítl,“ sdělil Jiří Nantl portálu Vědavýzkum.cz. „A to tím spíše, že rozhodování o organizačních změnách součástí univerzity zákon akademickému senátu a rektorovi výslovně svěřuje a souhlas orgánů fakult přitom nepředpokládá,“ dodává.

Informace o podání žaloby byla překvapením i pro vedení tří výzkumných center. Podle ředitele RCPTM Michala Otyepky totiž Akademický senát UP za účasti děkana Přírodovědecké fakulty pomohl vyjednat dohodu mezi vedením univerzity a fakulty, jejíž součástí jsou i značné finanční kompenzace pro fakultu a principy společného soužití fakulty s novým ústavem. „Domnívám se, že akademická samospráva svědomitě a zodpovědně plnila svoji roli. Je smutné, že příběh zřizování neskončil a 264 pracovníků, kteří požádali v červenci tohoto roku děkana Přírodovědecké fakulty o převod svých pracovních smluv do ústavu, stále čeká na další kroky. Věřím, že ústav zahájí svou činnost a brzo se mu podaří naplnit cíle a poslání, se kterými byl zřízen,“ uvedl Otypeka pro Vědavýzkum.cz.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Foto: Archiv Přf UP