facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bývalí děkani přírodovědeckých fakult apelují na řešení situace v Olomouci

20. 2. 2020
Bývalí děkani přírodovědeckých fakult apelují na řešení situace v Olomouci

V souvislosti s pokračujícím sporem na Univerzitě Palackého v Olomouci a její Přírodovědecké fakultě vyjádřili emeritní děkani šesti přírodovědeckých fakult souhlas s memorandem vydaným bývalými rektory univerzity a vyzvali její současné vedení, aby se zasadilo o respektování standardních pravidel etiky vědecké práce.

foto GAŠBohuslav Gaš

Předchůdci Jaroslava Millera ve funkci rektora Univerzity Palackého - Josef Jařab, Lubomír Dvořák, Jana Mačáková a Miroslav Mašláň - vydali v polovině února memorandum, v němž se znepokojují nad ohrožením akademických hodnot a dobrého jména univerzity. Reagovali tak na vleklé spory mezi zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UP a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) i související diskusi o vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN.

K jejich výzvě se nyní přidali také emeritní děkani šesti přírodovědeckých fakult, kterým není situace v jejich oboru lhostejná. „Práce děkana v tomto státě spočívá nejen v řízení fakulty a starosti o ni, ale také ve sledování a ovlivňování událostí kolem ní. A přestože jako emeritní děkani přírodovědeckých fakult jsme už přenechali řízení našim nástupcům, stále máme vůli se vyjadřovat o věcech, které se dějí okolo. Intenzivně vnímáme současné kontroverzní události na Univerzitě Palackého v Olomouci a její Přírodovědecké fakultě a byli bychom rádi, kdyby se podnikly kroky k jejich vyřešení“, popsal pro portál Vědavýzkum.cz motivaci ke vzniku stanoviska bývalý děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Bohuslav Gaš. Text stanoviska přikládáme níže.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Foto: Přírodovědecká fakulta UK

 

Stanovisko emeritních děkanů přírodovědeckých fakult k současné situaci na Univerzitě Palackého

Přírodní vědy staví na možnosti nezávislého ověření získaných výsledků. Snažíme se zkoumat přírodu jaká je, ne jaká bychom chtěli, aby byla, a naměřená data jsou nejcennější surovinou našeho poznání. Z nich se pak snažíme usuzovat, jak a proč jednotlivé děje probíhají, data nám umožňují potvrzovat či vyvracet naše teorie. Ověřitelnost naměřených dat je velmi důležitá proto, aby mohla sloužit jako podklad pro další výzkum. Toto základní pravidlo by mělo být všeobecně dodržováno a jeho respektování by mělo být ctí každého autora. Bez něj nelze očekávat, že by veřejnost mohla mít důvěru ve výsledky vědecké práce.

Vyjadřujeme znepokojení nad tím, že Univerzita Palackého v Olomouci odmítá poskytnout odpovědným akademickým funkcionářům Přírodovědecké fakulty data k publikované vědecké práci, přestože je má k dispozici, a namísto toho nechává zpracovat rozsáhlé právnické texty zdůvodňující, proč data poskytnout nemusí. Nejedná se přitom o data z publikace před třinácti lety, ale jedná se o práci v Nature Communication 7, 12879 (2016), u níž je důvodná pochybnost, že publikované výsledky byly dosaženy postupem, který je v práci uveden.

V souhlase s Memorandem emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého vyzýváme vedení Univerzity Palackého, aby se zasadilo o respektování standardních pravidel etiky vědecké práce.

 

Bohuslav Gaš, bývalý děkan PřF UK

Milan Gelnar, bývalý děkan PřF MU

Jaromír Leichmann, bývalý děkan PřF MU

Zdeněk Němeček, bývalý děkan MFF UK

Juraj Ševčík, bývalý děkan PřF UP

František Vácha, bývalý děkan PřF JU

 


K dění na Univerzitě Palackého v Olomouci se na našem portále v minulosti vyjadřovali například imunolog Václav Hořejší (zde, zdezde), bývalý ředitel RCPTM Radek Zbořil, jeho studenti, vedení univerzity i rektor UP Jaroslav Miller.