facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Reakce Univerzity Palackého v Olomouci na článek prof. Hořejšího

31. 1. 2020
Reakce Univerzity Palackého v Olomouci na článek prof. Hořejšího

Univerzita Palackého v Olomouci zveřejňuje reakci na článek Václava Hořejšího s názvem Aféra v Olomouci a principy vědecké etiky

Profesor Hořejší publikoval 28. 1. 2020 článek s názvem Aféra v Olomouci a principy vědecké etiky. Na řadu dedukcí prof. Hořejšího již bylo v minulosti ze strany Univerzity Palackého reagováno, a to odmítnutím spekulací a důkazy či svědectvími, které popírají jím zveřejňované interpretace. Obzvláště se Univerzita Palackého ohrazuje vůči jednostranným tvrzením, které opakovaně neprávem dehonestují členy její akademické obce a prostřednictvím přebírání subjektivních popisů událostí zpochybňují práci kolektivních orgánů univerzity.

Text rovněž nikterak nereaguje na aktuální dění, které je iniciováno rektorem UP prof. Jaroslavem Millerem.

V případě podnětu k prošetření zmíněného článku v Nature Communications si rektor UP po konzultaci s Etickou komisí UP vyžádal přeměření vzorku v zahraniční laboratoři věnující se Mössbauerově spektroskopii a měl k dispozici rovněž odborná stanoviska předních zahraničních expertů v tomto oboru. Výsledky přeměření i obou expertíz shrnutých zde ukazují, že: „závěry autorů článku Nature Communications jsou validní a pozorovaná stabilita připraveného materiálu superparamagnetických nanočástic železa je i po více než 5 letech stále reprodukovatelná, což v kontextu s oxidací běžných nanočástic železa probíhající v řádu zlomků sekund potvrzuje unikátnost výsledků této práce.“

Jelikož ze strany členů akademické obce Přírodovědecké fakulty UP byly formulovány rovněž další výhrady k článku v Nature Communications rozšiřující první podání, vyzval rektor UP autory kritiky, aby svůj podnět formulovali jako podnět k Etické komisi UP, a navrhl proces nezávislého prošetření s předpokladem externího (zahraničního) posouzení. Výzva rektora v plném znění zde.

Vedení UP zároveň apeluje, aby byly dodržovány standardní postupy při podávání podnětů k šetření Etické komise UP. Situaci se vedení UP věnuje, nicméně vzhledem k probíhajícím i dalším možným podáním k Etické komisi UP a jiným probíhajícím šetřením a právním úkonům nelze poskytnout žádná další stanoviska a ovlivňovat proces.

Profesor Hořejší se také vrací ke kauze neúspěšné PhD. obhajoby Čeňka Gregora a uvádí svůj pohled na „možné poškození studenta, který upozornil na podvod“. Vedení UP konstatuje, že okolnosti doktorského studia pana Gregora prošetřoval již v roce 2011 tehdejší děkan Juraj Ševčík a studentovu stížnost neshledal důvodnou. Případ v minulém roce znovu prošetřilo studijní oddělení Rektorátu UP a neshledalo žádné odborné ani morální pochybení v konání komise pro státní závěrečnou zkoušku. 

 

Za Univerzitu Palackého v Olomouci

PhDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí

logo UP modre