Vytisknout tuto stránku

Budoucnost přeshraniční spolupráce v Evropě

10. 2. 2018
Budoucnost přeshraniční spolupráce v Evropě

Na konci ledna se v Bruselu uskutečnilo setkání politiků se zástupci vysokých škol a spolků k přeshraniční spolupráci v Evropě regionů. Zastoupena byla i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která představila dosavadní průběh spolupráce s institucemi v Bavorsku.

Obsahem setkání, které se konalo ve dnech 22. – 23. 1. 2018, byla dosavadní přeshraniční spolupráce a její podoba v následujících letech. Evropská unie v současné době připravuje strategický materiál k jejímu financování. Předpokládané termíny nových výzev jsou plánovány na rok 2020 - důraz bude kladen na efektivní zasíťování, podporu spolupráce institucí a firem i transfer znalostí.

Na akci byly dále diskutovány otázky veřejné podpory nebo evropské komunikační politiky, kde má Česká republika stále nedostatky. V neposlední řadě bylo řešeno téma kohezní politiky po roce 2020 a nové oblasti podpor, mimo jiné SMART Evropa, digitální průmysl či podpora spolupráce v oblasti inovací.

Úspěšná spolupráce s Bavorskem

Na setkání prezentovala vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Růžena Štemberková aktuálně realizovaný projekt Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska. Ten bude pokračovat do srpna roku 2019.

Bavorsko a Česká republika vybudovaly v minulých letech nutné politické podmínky pro dobrý rozvoj přeshraniční spolupráce. Posledních dvacet let je ve znamení úzké spolupráce a kooperace mezi vládami obou států. Vzájemné propojování a zasíťování se dotýkají školního, univerzitního i společenského života. Evropské fondy pro regionální rozvoj podporují právě tuto spolupráci.

 

Zdroj: JCTT