facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášena soutěž na podporu bilaterálních projektů mezi ČR a Bavorskem

28. 9. 2023
Vyhlášena soutěž na podporu bilaterálních projektů mezi ČR a Bavorskem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích (označení LUABA24) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION se zaměřením na bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko.

Záměrem této výzvy je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti:

  1. Počítačové a informační vědy;
  2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie;
  3. Společenské vědy;
  4. Humanitní vědy a umění.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2,5 roku.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho bavorským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUABA24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená zde. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. září 2023 a končí dne 30. listopadu 2023. Hodnoticí lhůta potrvá od 1. prosince 2023 do 31. května 2024. Výsledky LUABA24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT