Vytisknout tuto stránku

Konference programu QuantERA ERA-NET Cofund

15. 1. 2018
Konference programu QuantERA ERA-NET Cofund

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se v Bukurešti uskuteční konference s názvem QuantERA Projects Launch Event, organizovaná v rámci programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies v návaznosti na úspěšné projekty doporučené k financování v rámci první spolufinancované výzvy „Kvantové informační a komunikační vědy a technologie“.

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se uskuteční v rumunském hlavním městě Bukurešti konference s názvem QuantERA Projects Launch Event, kterou organizuje koordinátor programu QuantERA (Národní vědecké centrum se sídlem v Polsku) ve spolupráci s dalšími zainteresovanými partnery.

Klíčovým cílem konference je oficiální představení projektů, které byly v rámci první spolufinancované výzvy s názvem „Kvantové informační a komunikační vědy a technologie“ po odborném zhodnocení mezinárodními experty a jednání zástupců financujících organizací doporučeny k financování.

První den konference nabízí možnost setkat se s koordinátory projektů financovaných ve výzvě QuantERA 2017, seznámit se s jejich výzkumnými cíli a aktivitami, a účastnit se dvou panelových diskuzí zaměřených na mapování veřejných politik či rozvoj průmyslu.

Účast na konferenci je první den, 24. dubna 2018, otevřena širokému spektru zástupců z řad vědecké komunity, financujících organizací, Evropské komise, pro koordinátory projektů QuantERA, jakož i pro další stakeholdery. Druhý den události, 25. dubna 2018, bude otevřen pouze pro účast stranám participujícím v programu QuantERA, kteří budou diskutovat o přípravě druhé výzvy (2019), jakož i o problematických otázkách odpovědnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

K účasti na konferenci je nutné vyplnit registrační formulář, který je společně s programem události dostupný na oficiálních internetových stránkách QuantERA pod odkazem zde.

Registrace je možná do konce února 2018.

 

Zdroj: MŠMT