Vytisknout tuto stránku

Ceny předsedkyně GAČR 2019

4. 7. 2019
Ceny předsedkyně GAČR 2019

V úterý 1. října 2019 proběhne v refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze slavnostní předání Ceny předsedkyně Grantové agentury České republiky.

Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky se uděluje jako ocenění mimořádných výsledků při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou České republiky v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací. Cenu uděluje Grantová agentura České republiky prostřednictvím svého předsedy, a to každoročně za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů ukončených v předchozím kalendářním roce.

Cena předsedkyně GA ČR se uděluje již od roku 2003 a během té doby bylo rozdáno celkem 64 ocenění. V loňském roce cenu převzali čtyři muži a jedna žena. O letošních laureátech předsednictvo GA ČR rozhodlo na svém dubnovém zasedání.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: GA ČR