facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova u příležitosti oslav založení předala ocenění

12. 4. 2024
Univerzita Karlova u příležitosti oslav založení předala ocenění

V úterý 9. dubna 2024 proběhlo ve Velké aule historické budovy Karolina slavnostní zasedání připomínající 676. výročí založení Univerzity Karlovy. Při této příležitosti byly uděleny Ceny Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci a Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

Univerzita Karlova byla založena před 676 lety, 7. 4. 1348. Nejstarší česká univerzita své narozeniny tradičně vnímá jako prostor k podpoře a ocenění univerzitní vědy a členů a členek akademické obce, kteří dění na vysoké škole svým aktivním přístupem pozitivně ovlivňují. Zároveň si univerzita společně připomněla tragický milník z prosince loňského roku na Filozofické fakultě UK.

Cena Miloslava Petruska

Cena Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy u široké veřejnosti. Je pojmenována po jednom z nejvýznamnějších českých sociologů, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK. Obdrželi ji:

  • Podcastové studio Kampus Hybernská a Filip Liška za podporu studentské popularizační činnosti a její rozvoj.
  • Ředitelka Herzlova centra izraelských studií UK Irena Kalhousová za dlouhodobý rozvoj třetího pilíře univerzity prostřednictvím svých aktivit v médiích, účasti na veřejných diskuzích a přednáškové činnosti na středních školách.
  • Zvláštní čestné uznání obdržela Studentská komora akademického senátu FHS UK, safe space kolektiv a spolek Studenti FHS UK za společnou iniciativu FHSafe zaměřenou na osvětové a preventivní akce týkající se sexualizovaného a genderově podmíněného násilí.

Ceny Bedřicha Hrozného

Dále byly uděleny Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, významný a originální příspěvek, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy nebo realizovaný patent. Ocenění nese název po rektoru Univerzity Karlovy, orientalistovi a jazykovědci, jenž rozluštil jazyk starověkých Chetitů.

Letos ho získali čtyři laureáti:

  • Marek Brčák, z ÚDAUK za monografii Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599–1783. Autor v této monografii pečlivě mapuje interakce kapucínů s okolním světem, ať už jde o jejich kazatelskou činnost, sběr almužen, misijní práci nebo jejich vztahy s laickými společenstvími. Jeho práce přináší nejenom historická fakta, ale i biografické medailony známých i méně známých kapucínů s obrazovým doprovodem.
  • Michal Ctibor, z FF UK za nový překlad Vergiliova eposu Aenéis. Ctiborova práce na tomto překladu, který zahrnuje téměř 10 000 veršů, trvala celkem dvanáct let (2011–2023). Aenéis je klíčovým dílem antické římské literatury a zároveň důležitým prvkem evropského literárního kánonu. Ctiborův překlad se vyznačuje kultivovanou a současně bohatou a barvitou moderní češtinou, která oslovuje současné čtenáře. Kniha je doplněna úvodní studií nazvanou Aenéova pata, kde Ctibor představuje moderní interpretace eposu a analyzuje jeho nekonzistence, ideologii a Vergiliovu inspiraci z řeckých autorů, zejména Homéra.
  • Ladislav Skrbek, z MFF UK za monografii Quantum Turbulence. Jedná se o první ucelenou knihu o kvantové turbulenci, která navíc popisuje nejmodernější výsledky a techniky. Ladislav Skrbek a jeho spoluautoři v ní zdůrazňují rozdíly a analogie s klasickou turbulencí, čímž otevírají nové perspektivy a výzvy pro další výzkum. Vedle toho poskytuje tato kniha také cenné učební materiály pro studenty fyzikálních a technických oborů, kteří se chtějí seznámit s pokročilými koncepty kvantové turbulence.
  • Michael Svatoň, z 2. LF UK za publikaci NGS better discriminates true MRD positivity fot the risk stratification of childhood ALL treated on an MRD-based protocol. Publikace představuje mimořádný přínos v oblasti diagnostiky a léčby zhoubné akutní lymfoblastické leukemie u dětí. Jeho studie, která zahrnovala téměř 800 vzorků u 432 pacientů, ukázala využití metody pokročilého sekvenování v zásadním zlepšení diagnostiky minimálního reziduálního onemocnění (MRD) a tím i ve zpřesnění indikace léčby na základě rizika relapsu. 

 

Autorka: Jitka Jiřičková

Zdroj: Univerzita Karlova

 

 

 

TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: Michal Novotný