facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 2018 znají své držitele

27. 9. 2018
Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 2018 znají své držitele

Prestižní ceny získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Letošními laureáty jsou jedna vědkyně a čtyři vědci, kteří si ocenění převzali 26. září 2018 v refektáři Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Foto 381

Cena předsedkyně GA ČR se uděluje již od roku 2003 a během té doby bylo rozdáno celkem 64 ocenění za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných GA ČR. Pět nyní oceněných projektů bylo na základě návrhů příslušných oborových komisí vybráno z celkem 782 projektů ukončených v minulém roce. O konečném výběru projektů určených k získání Ceny předsedkyně GA ČR pak rozhodlo v dubnu letošního roku předsednictvo Grantové agentury České republiky.

„Předsednictvo bylo opět postaveno před těžký úkol, protože kvalita projektů se rok od roku zvyšuje a je tedy obtížné vybrat z několika desítek projektů, které byly hodnoceny jako excelentní, ty opravdu nejlepší. Všechny vybrané projekty měly velký ohlas v prestižních vědeckých magazínech a znovu se tak potvrdilo, že česká věda disponuje kvalitními vědeckými osobnostmi,“ uvedla předsedkyně Grantové agentury Alice Valkárová.

Čtyři z pěti cen míří mimo Prahu

Jedinou oceněnou ženou je letos Alena Volrábová z Národní galerie v Praze za to, že sestavila souhrnný katalog všech známých kreseb Václava Hollara. Fyzik Jiří Houška ze Západočeské univerzity v Plzni se zabýval pokročilými počítačovými simulacemi pro design nových funkčních materiálů a cest pro jejich přípravu ve formě tenkých vrstev, které mají nejvýše mikrometry. Fyzikální chemik Aleš Panáček z Univerzity Palackého v Olomouci prokázal, že stříbro může pomoci překonat bakteriální rezistenci. Biolog Petr Kopáček z Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích zkoumal fyziologii trávicího aparátu klíšťat, jeho výsledky v budoucnu mohou napomoci vyrobit přesně cílené prostředky a vakcíny určené na boj proti klíšťatům. Mladý organický chemik Jakub Švenda z Masarykovy univerzity v Brně se zasadil o přípravu složité přírodní látky forskolinu a jeho syntetických analogů. To jistě v budoucnu najde široké uplatnění v medicíně. Medailonky jednotlivých oceněných projektů můžete shlédnout na Youtube kanále Grantové agentury.

Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR se udělují jednou ročně za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR. Jejich předání je spojeno s finanční odměnou pro řešitele projektů a jejich spolupracovníky. Každým rokem může být oceněno čtyři až pět řešitelů, jejichž projekty ukončené v předchozím roce byly odbornými poradními orgány agentury vyhodnoceny jako vynikající, a získaly doporučení k ocenění.

Řečníci bilancovali 25 let působení agentury

Grantová agentura České republiky letos oslavila 25. výročí svého založení. Během svého působení podpořila celkem 7 527 vědeckých pracovníků a 16 918 projektů. Na úvod slavnostního předání cen vystoupilo také několik řečníků, kteří ve svých projevech hodnotili její dosavadní působení.

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová pochválila vzájemnou spolupráci obou institucí a ocenila pozitivní vývoj v pravidlech udílení projektů GA ČR. V pozitivních změnách chce agentura pokračovat a v příštích letech plánuje například prodloužení juniorských projektů ze současných 3 na 5 let nebo pokračování v podpoře získávání grantů Evropské výzkumné rady formou programu EXPRO.

Podle člena vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vladimíra Maříka si Grantová agentura stojí velmi dobře, je chápána jako stabilní a plní svou společenskou funkci. Mařík konstatoval, že dochází ke stírání hranic v rozlišování základního a aplikovaného výzkumu, což dokládají i oceněné projekty. Grantová i Technologická agentura by se podle něj měly nyní zaměřit na analýzu toho, proč nadále dochází k nespotřebovávání části výdajů v jejich kapitolách, tak aby maximum prostředků končilo v podpoře výzkumných projektů.

Podle náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavla Dolečka je potřeba více se soustředit na personální otázky ve vědě, kultivaci výzkumného prostředí či slaďování rodinného a pracovního života. Zdůraznil také, že by vědecká komunita i poskytovatelé prostředků na vědu měli nadále klást důraz na komunikaci s veřejností a vysvětlování společenského přínosu vědecké činnosti, tak aby byl nárůst veřejných výdajů plynoucích do vědy obhajitelný.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Grantová agentura ČR