Vytisknout tuto stránku

Byly schváleny česko-rakouské výzkumné projekty

8. 12. 2016
Byly schváleny česko-rakouské výzkumné projekty

Smíšená komise pro vědeckotechnickou spolupráci vybrala na základě výsledků odborného hodnocení ty projekty, které v partnerských státech obdrží podporu z veřejných prostředků.

Projekty budou řešeny v letech 2017-2018. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá řešitelům schválených návrhů společných projektů do 31. ledna 2017 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory, a to ve výši schválené Smíšenou komisí.

Z české strany byly doporučeny projekty těchto institucí: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Vysoká škola báňská, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně,  České vysoké učení technické v Praze, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Biologické centrum AV ČR v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Univerzita Karlova a Masarykova Univerzita.

 

Zdroj: MŠMT