Vytisknout tuto stránku

Podpořeny projekty v rámci OP VVV - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

21. 8. 2017
Podpořeny projekty v rámci OP VVV - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) doporučilo k financování předložené projekty v rámci výzvy č. 02_16_028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj) v prioritní ose 2 Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Doporučeno bylo 17 projektů výzkumných organizací. 

MŠMT zveřejnilo dne 16. 8. 2017 zápisy z jednání výběrové komise. Jednání se uskutečnila 1., 9., a 14. srpna 2017. Komise doporučila k  podpoře z OP VVV 11 projektů veřejných vysokých škol, 5 projektů ústavů Akademie věd ČR a 1 projekt předložený Národní ústavem duševního zdraví. Nejlépe byly hodnoceny projekty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fyzikálního ústavu AV ČR a Ostravské univerzity.

Výběrová komise nedoporučila financovat 5 projektů, které předkládaly Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, Slezská univerzita v Opavě a Univerzita Hradec Králové.  

O podrobnostech výzvy jsme psali ZDE.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: MŠMT