facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Eurostars-3: 6. společná výzva v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky

21. 1. 2024
Eurostars-3: 6. společná výzva v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 6. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

6. společná výzva byla vyhlášena v pátek 12. ledna 2024 na těchto webových stránkáchuzávěrkou ve čtvrtek 14. března 2024 v 14:00 hodin SELČ a s vyhlášením výsledků v srpnu 2024. Čeští zájemci, kteří se chtějí výzvy zúčastnit, mohou své návrhy projektů Eurostars-3 předkládat v on-line aplikaci sekretariátu Eureka. 

Výběr společných projektů na mezinárodní úrovni bude realizován sekretariátem Eureka, jemuž budou předloženy závěry ze zasedání Nezávislého hodnoticího panelu (Independent Evaluation Panel), který projekty ohodnotí z odborného hlediska na základě výsledků hodnocení nezávislých expertů. Výsledkem zasedání bude Žebříček způsobilých návrhů projektů Eurostars-3, jehož součástí bude seznam projektů doporučených k podpoře.

Žadatel, který uspěl v mezinárodním hodnocení Eurostars-3, následně požádá MŠMT o poskytnutí institucionální podpory na řešení vlastní části projektu, s nímž v mezinárodním hodnocení uspěl. Po ukončení hodnoticího procesu Eurostars-3 bude za tím účelem na webových stránkách MŠMT zveřejněna Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na řešení projektu 6. výzvy Eurostars-3 (dále jen „Výzva 7D“).

Všechny relevantní a závazné informace jsou zájemcům podány na webových stránkách Eureka spolu s vyhlášením 6. výzvy programu Eurostars-3. Českému zájemci je nicméně k dispozici též informační materiál obsahující výběr nejdůležitějších informací o programu, procesu výběru a požadavcích na žadatele výzvy programu Eurostars-3.

Dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR