Vytisknout tuto stránku

Program ÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže

9. 7. 2020
Program ÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA vyhlášené dne 29. dubna 2020.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 301 návrhů projektů z celkového počtu 308 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. 

Z vysokých škol podaly do soutěže nejvíce projektů v roli hlavního řešitele Masarykova univerzita a Univerzita Karlova, shodně po 19 projektech. Následuje Univerzita Palackého v Olomouci s 15 podanými projekty. Jedenáct projektů podaly Technická univerzita v Liberci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, o jeden projekt méně pak Slezská univerzita v Opavě. Sedm projektů má České vysoké učení v Praze.

Z ústavů Akademie věd mají po dvou projektech přijatých do hodnocení Ústav státu a práva, Filosofický ústav a Sociologický ústav.

Kompletní tabulky s výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu ÉTA:

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: TA ČR