Vytisknout tuto stránku

Anna Tabášková: Naléhavost problémů životního prostředí vyzývá k zapojení širokého spektra vědeckých oborů

26. 12. 2020
Anna Tabášková: Naléhavost problémů životního prostředí vyzývá k zapojení širokého spektra vědeckých oborů

Druhý ročník celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí Czech Envi Thesis vyhrála Anna Tabášková, absolventka bakalářského oboru psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Její bakalářka Don´t be mean, just go green! (Nebuď zlý, raději zelený!) se věnuje stimulům, které vedou k větší tendenci třídit odpad.

Do soutěže Czech Envi Thesis bylo přihlášeno dvaašedesát prací ze čtrnácti univerzit. Tu Anny Tabáškové vedl Ivan Hadrián Tuf z Přírodovědecké fakulty UP společně s dohledem absolventky psychologie FF UP Romany Žihlavníkové. Oba dobře věděli, že se Anna Tabášková zajímá o problematiku životního prostředí dlouhodobě. Na Univerzitě Palackého patřila k týmu iniciativy Udržitelný Palacký i mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, které se o komunikaci těchto témat s veřejností zasazují. Protože Annu Tabáškovou zároveň velmi zajímá psychologická oblast výzkumu morálky a kognitivních věd, přirozeně hledala nějaký průsečík. Co pro ni vítězství v soutěži znamená a čemu se chce sympatická bakalářka psychologie věnovat? I to prozradila v krátkém rozhovoru.

csm Anna Tabaskova af3675d8fd

Co studentku psychologie vede k environmentálně zaměřené práci?

Narůstající naléhavost globálních problémů životního prostředí vyzývá k zapojení širokého spektra vědeckých oborů. Skrz interdisciplinární výzkum můžeme najít řešení, která jsou férová pro všechny – lidi i planetu. Technologická a ekonomická aktivita může být přímou příčinou i řešením našich environmentálních problémů, vedou k nim ale rozhodnutí nás všech, každého jednoho z nás. Z toho plyne, že aktuální environmentální problémy vytvářené naším způsobem života ani jejich řešení nemůžeme oddělit od jejich psychologických aspektů. Každá odbornost má prostor zasadit se o nutnou změnu.

Vaše práce je psaná v angličtině, co bylo při jejím zpracování nejsložitější?

Asi začít psát. Já totiž hodně bojuju s psaním jako takovým, málokdy jsem na první dobrou spokojená s tím, jak věci zní. Všechno minimálně třikrát přepisuju. Horká čokoláda, pilně pracující spolužačka sedící naproti a dobrá hudba jsou ale ideálním kombem pro propsané odpoledne či noční knihovnu ve Zbrojce!

Co pro vás vítězství v Czech Envi Thesis znamená?

Doufám v to, že výsledky výzkumu naleznou své praktické užití a možná i trochu zpropagují mezioborovou spolupráci. V budoucnu zvažuju studium v zahraničí, případně spolupráci s dalšími výzkumnými týmy. Snad výhra dveře k těmto příležitostem otevírá o trochu více.

Jste absolventkou bakalářského studia Psychologie na FF UP, nyní studujete na MU v Brně. Co v Brně nyní studujete? A proč jste Olomouc vyměnila za Brno?

Olomouc je a vždycky bude srdcovka! V Brně jsem se chtěla více zorientovat právě v oboru Environmentálních studií na fakultě sociálních studií. Získat větší povědomí o systémových aspektech environmentálních problémů a získat i hlubší perspektivy na vztah člověka a přírody.

Čemu se chcete věnovat v budoucnu? Je pro vás environmentální problematika i v budoucnu výzvou?

Těch věcí je jedna a tisíc, ale v budoucnu bych ráda přispěla k propagaci vědy a vzájemného porozumění akademické společnosti s veřejností. Enviro i psychologii se určitě budu i nadále věnovat, ráda bych se zaměřila na možnosti kognitivní a sociální psychologie v oblasti environmentálních problémů. A v mezičase bych nejraději zažila plno dobrodružství napříč horami i městy, snědla hordu zmrzliny a poznala nespočet nových lidí!

Don´t be mean, just go green!

V bakalářské práci se Anna Tabášková věnuje stimulům, které vedou k větší tendenci třídit odpad. Hlavním cílem jejího výzkumu bylo zjistit, zda vybrané vizuální podněty budou mít vliv na dodržování pravidel recyklace. Byly zaměřeny na nevědomé, mentální procesy, které ovlivňují pro-environmentální aktivity. Druhým cílem bylo posoudit, zda se jednotlivé stimuly liší v účinnosti vlivu na dodržování těchto norem.

Ve výzkumu se ptala, co ovlivňuje individuální rozhodování, protože to pak jde ruku v ruce se systemickým rozhodováním. Využila fenoménu Broken Window Effect, teorii rozbitého okna, graffiti, který má i vliv na výskyt kriminality, dále fenoménu Watching Eyes Effect, jinými slovy teorii sledujících očí. Tento fenomén je založen na principu udržení si reputace, jednoduše v přítomnosti dalších pozorovatelů, očí, máme tendenci korigovat své chování. Ve výzkumu je zpracován i proces, během kterého dochází ke změně chování, fenomén Priming. V tomto případě je zobrazen obrázkem lišky, která pije z potoka. Lidé si takový obrázek asociují s čistou českou krajinou. Vyjmenovaná označení, grafiti, sledující oči, lišku pijící z potoka, umístila nad třídící standardizované koše na nádraží v Ostravě a v Olomouci.

„I když si to neuvědomujeme, neustále na nás působí celá řada vjemů, které ovlivňují naše chování. Moje práce potvrdila, že pokud umístíme nad koše s tříděným odpadem stimuly v podobě obrázku přírody, zvířat nebo sledujících oči, lidé mají tendenci více třídit. Nejlépe však z výzkumu vyšel obrázek asociující čistou přírodu,“ shrnula vítězka celonárodní soutěže Czech Envi Thesis.

 

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Foto: Archiv Anny Tabáškové