facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Vědci z Technologické univerzity v Liberci spolu s průmyslovými partnery vyvinuli ekologicky bezpečnou metodu čištění zanesených vodních vrtů pomocí ultrazvuku. Přínos nové „smart“ technologie spočívá v tom, že vůbec nezatíží životní prostředí a je navíc šetrná k tělesu vrtu.

Významný úspěch si připsali pracovníci Centra polymerních systémů zlínské Univerzity Tomáše Bati. Uspěli v náročné veřejné soutěži vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Národní centra kompetence, který se zaměřuje na posílení účinné spolupráce výzkumných organizací s praxí. Vědci se budou zabývat problematikou polymerů a jejich dopadů na životní prostředí.

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila udělení podpory 90 novým návrhům projektů v programu ERC Proof of Concept. V aktuální soutěži podle výsledků neuspěly žádné projekty z Česka.

Velká Británie bude lákat soukromé investory do výzkumu, Brusel chystá iniciativu na podporu mladých výzkumníků, napětí v oblasti výzkumu mezi USA a Čínou stoupá. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za uplynulý měsíc událo.

Dne 17. ledna 2023 byly vyhlášeny výsledky „EMBO Installation Grants“, které poskytují víceleté finanční prostředky hlavním výzkumným pracovníkům na založení a rozvoj jejich vědeckých týmů a laboratoří v jednotlivých zúčastněných zemích. Jedním z vítězů a příjemců grantu se stala i Michaela Fencková z Katedry molekulární biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu inovací. Celkem je v nich k dispozici 350 milionů korun.

Jedním z největších problémů současné doby v oblasti běžně používaných antimikrobních látek je odolnost mikroorganismů. Tento problém se netýká pouze odolnosti vůči antibiotikům, ale také obecně i odolnosti vůči běžně používaným dezinfekčním přípravkům. Výzkumníci z Centra biomedicínského výzkumu z Fakultní nemocnice Hradec Králové vyvíjí novou technologii zahrnující celou skupinu strukturálně zcela nových širokospektrých antimikrobních látek.

Ve středu 1. března 2023 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tématem březnového setkání budou výzvy GA ČR 2024 se zaměřením na LA granty. Akce bude probíhat hybridně.

Soutěž Ma thèse en 180 secondes umožňuje francouzsky mluvícím studentům doktorského studia hovořit o své výzkumné práci s neodborným publikem a naučit se vysvětlit složité téma jednoduchými slovy. Zájemci se mohou hlásit do 19. 2. 2023.

Patří památky výhradně minulosti? Je možné středověké artefakty vnímat jako svědectví „doby temna“, nebo nám naopak dávají poznat pestrost okolního světa? A co nám mohou říci o dnešním světě tady a teď? Jak dochází k manipulaci s dějinami a mají humanitní a společenské vědy šanci obstát v moderní, hypertechnologické společnosti? Nejen tyto, ale i další otázky představí historik umění Ivan Foletti a archeolog Jiří Macháček v novém podcastu Centra raně středověkých studií.

Strana 1 z 743