facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Novému žebříčku U.S. News Global Ranking 2021 opět vévodí americké vysoké školy. Českých univerzit se do žebříčku patnácti set nejlepších světových škol probojovalo hned jedenáct. Nejlepších výsledků dosahovaly zejména v oborech, jako je matematika, fyzika, botanika a zoologie.

Akademie věd ČR hostila panelovou diskusi o transferu znalostí a technologií. Do budoucna by její vedení chtělo nastolit v této oblasti jednotný směr. Zakončen byl také vzdělávací cyklus pro pracovníku transferu z jednotlivých pracovišť AV ČR.

Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova pořádají online workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) s názvem „How to write a competitive proposal?“, který proběhne ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020.

Stipendium českých nadací umožnilo studium v zahraničí už několika desítkám tvůrčích lidí. Jak takové stipendium ovlivní život a profesní dráhu studenta life sciences? V dalším rozhovoru ze seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences o svých zkušenostech promluví Eva Brichtová, která díky stipendiím nadace manželů Krskových a Bakala Foundation studuje na University of Cambridge.

Slovenská Agentura na podporu výskumu a vývoja (APVV) hledá zahraniční experty pro hodnocení grantových projektů.

Mezinárodní konference Industrial Technologies 2020 - Transition to a Sustainable Prosperity pořádaná v rámci německého předsednictví Rady EU se uskuteční virtuálně ve dnech 27.-28. října 2020.

Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest a dalšími partnery připravilo již třetí ročník festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který se letos kvůli aktuální situaci šíření koronaviru uskuteční v online podobě, a to ve dnech od 6. do 14. listopadu 2020.

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční online dne 4. listopadu 2020. Tématem bude hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2021 a spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi.

Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Jsou jimi ředitelka centra RECETOX Jana Klánová a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

Stipendium českých nadací umožnilo studium v zahraničí už několika desítkám tvůrčích lidí. Jak takové stipendium ovlivní život a profesní dráhu studenta life sciences? Tentokrát se o své zkušenosti se zahraničním studiem podělí Jan Blaha, který v současnosti díky stipendiím Bakala Foundation a Kellner Family Foundation studuje na University College London.

Strana 1 z 460