facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Program Nadačního fondu IOCB Tech má za cíl podpořit realizaci zajímavých projektů zaměřených na popularizaci vědy, které jsou již v přípravě, ale nemají kompletně zajištěné financování. V pilotním kole rozdělíme až 1 milion korun.

Národní technická knihovna (NTK) a Australian Research Data Commons (ARDC) srdečně zvou na první ročník konference věnované perzistentním identifikátorům.

Příští rámcový program EU pro výzkum je v současné době označován jako „FP10" (10th Framework Programme). Jeho název má být teprve stanoven. Bude zahájen v roce 2028 a předpokládá se, že bude trvat stejně jako současný Horizont Evropa sedm let, tedy do roku 2034. Průběžné hodnocení programu Horizont Evropa aktuálně poskytlo podklady pro uvažování o tom, kam má evropská politika v oblasti výzkumu, technologií a inovací směřovat po roce 2027.

Metropolitní univerzita Praha hledá kandidáta/ku na pozici Docent-ka, Odborný asistent-ka s titulem Ph.D. či jeho ekvivalentem v programu Finanční management.

Grantové oddělení Filozofické fakulty UP v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na pozici Manažerka/manažer výzkumných projektů - příprava projektů - Juniorní pozice.

Dnes se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na kterém byl zvolen nový člen a projednány další došlé nominace.

ERC neboli Evropská výzkumná rada přistoupila v Pracovním programu pro rok 2024 k reformě procesu hodnocení. Změny se týkají mj. způsobu, jak posuzovat dosavadní profil a zkušenosti PI, ale také reformulace otázek pro hodnocení kvality navrhovaného projektu.

VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a dalšími partnery naplno rozjíždí projekt REFRESH s cílem reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. REFRESH získal z operačního programu Spravedlivá transformace dotaci ve výši 2,5 miliardy korun a jedná se o největší projekt v historii VŠB-TUO. 

Snaze porozumět chemické komunikaci termitů a čmeláků zasvětila vědeckou kariéru Irena Valterová z ÚOCHB. Víc uslyšíte v dalším díle podcastu CHEmic.

Strana 1 z 901