facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Nový seriál nabízí čtenářům vhled do toho, kam se české vysoké školy plánují ubírat v oblastech, jako je řízení výzkumu a vývoje, transfer znalostí nebo doktorské studium.

Program Marie Sklodowska-Curie Actions naplnil, nebo dokonce předčil očekávání naprosté většiny svých účastníků. Devět z deseti výzkumníků je s jeho fungováním spokojeno, až třem čtvrtinám dopomohl získat nové zaměstnání.

Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici tajemník /tajemnice Ekonomické rady AV ČR.

Evropská rada pro výzkum vydala prohlášení, ve kterém shrnuje opatření, která přijala k eliminaci negativních dopadů pandemie koronaviru na žadatele a držitele grantů ERC.

Dne 18. března 2021 došlo ke zveřejnění pracovního programu Evropské rady pro inovace (EIC) na rok 2021. Dokument obsahuje informace o výzvách, se kterými se počítá pro letošní rok.

České kosmické startupy se nedrží při zemi a už vůbec ne při Zemi. Za posledních 5 let se tuzemským malým projektům podařilo vyslat družici na orbitu, odhalit tajemství renesančního obrazu za miliardy nebo přilákat pozornost mezinárodních gigantů.

Další díl ze série článků iniciovaných Česko-izraelskou obchodní komorou (ČISOK), který má za cíl zmapovat probíhající spolupráci mezi českými a izraelskými subjekty v oblasti businessu, vědecké kooperace a aplikovaného výzkumu, je věnovaný Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze. Pozvání k rozhovoru přijal Martin Fusek, zástupce ředitele ÚOCHB pro strategický rozvoj.

Evropská rada pro výzkum zveřejnila předběžný kalendář výzev ERC pro rok 2022. Evropská komise pak oznámila posunutí otevření výzev 2021 pro MSCA Postdoctoral Fellowships a MSCA Doctoral Networks

Evropští vědci s podporou CIIRC ČVUT pořádají online akci pro širokou veřejnost o současnosti a budoucnosti umělé inteligence v Evropě, která se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna 2021.

Strana 1 z 527