facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Ředitel/ka.

Praha mu učarovala již jako nizozemskému studentovi. Později se začal učit česky a doktorát dokončil na CERGE-EI. Dnes se zabývá ekonomií energetiky a působí v Ústí nad Labem. Největší problém českého vědeckého prostředí spatřuje v nevyváženém financování nebo v nízké podpoře studijních pobytů na kvalitních zahraničních univerzitách.

Počty patentových přihlášek, udělených patentů či užitných vzorů firem a výzkumných organizací v České republice v posledních letech stagnují. Stále tak zaostáváme za vyspělými státy.

Řídicí orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nedávno zveřejnil aktualizace dvou výzev, a to výzvy Výzkumné infrastruktury a Teaming II. U obou výzev dochází k posunutí maximální délky trvání projektu.

11. 8. 2020

Novinky z ČAD

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) usiluje o co nejlepší postavení doktorandek a doktorandů v českém akademickém prostředí. Aktuálně přináší novinky z vládní politiky týkající se vysokého školství a zjištění v oblasti sociálního zabezpečení doktorandů.

Akademický senát Masarykovy univerzity (MU) schválil nové složení vědecké rady CEITEC MU dle nominace ředitele institutu Jiřího Nantla. Vědecká rada slouží jako strategický poradní orgán ředitele a má celkem 20 členů.

Trvající pandemie koronaviru zásadně ovlivňuje vědecké prostředí, vědce samotné i jejich způsob práce. Nový průzkum ukázal, že pro téměř třetinu vědců znamenalo zavedení ochranných opatření téměř znemožnění výkonu jejich práce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor digitální ekonomiky a chytré specializace, přijme referenta/referentku a to na dobu určitou.

V programu Future and Emerging Technologies v H2020 je otevřena výzva FET Innovation Launchpad s uzávěrkou dne 14. října 2020 a plánovaným rozpočtem 3 miliony eur.

GroundCom, Mobis0ne, Uneeqly a Zaitra – to jsou čtyři startupy, které nově vstupují do inkubátoru Evropské kosmické agentury v Praze a v Brně. Všechny uvedené firmy získají grant ve výši 50 tisíc eur, konzultace a poradenské služby od profesionálů z inovační agentury JIC a z CzechInvestu.

Strana 1 z 438