Vytisknout tuto stránku

OP VVV: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj - často kladené otázky

6. 3. 2017
OP VVV: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj - často kladené otázky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řidicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnilo doplnění nejčastěji kladených otázek k výzvě č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2 OP VVV.

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci výzkumné organizace. Minimální délka projektu je 42 měsíců, maximální 60 měsíců. Oprávněnými žadateli jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Každý žadatel (jedno IČ) je oprávněn podat pouze jednu žádost. 

Na webu MŠMT naleznete často kladené otázkydalší důležité dokumenty ke stažení včetně aktuálního textu výzvy. Žádosti o podporu je možné podávat do 20. 4. 2017. Celkový objem finančních prostředků ve výzvě je 660 milionů Kč.

 

Zdroj: MŠMT