Vytisknout tuto stránku

Výsledky 9. národní výzvy INTER-EUREKA

8. 4. 2021
Výsledky 9. národní výzvy INTER-EUREKA

Do 9. výzvy INTER-EUREKA byly podány následující typy projektů EUREKA s účastí českých uchazečů: Network projekty, GlobalStars s Japonskem a Klastrové projekty EUREKA. Celkem bylo z 18 navržených projektů schváleno k financování 13, celkově budou podpořeny částkou 215,1 milionu korun. 

K uzávěrce 9. národní výzvy INTER-EUREKA bylo doručeno celkem 18 návrhů projektů (z toho 2 návrhy byly podány v rámci výzvy GlobalStars s účastí japonských uchazečů a tři návrhy prostřednictvím klastrů SMART a CELTIC Next). Tyto projekty byly hodnoceny mezinárodní skupinou vysokých představitelů programu. Schváleno bylo nakonec 13 projektů, kde jsou v největší míře zastoupeny malé a střední podniky. Celkem 9 schválených projektů se týká network projektů, další tři projekty se týkají výše uvedených klastrů a jeden je česko-japonský projekt GlobalStars. Celkové náklady všech 13 vybraných projektů činí rekordních 215,1 milionu Kč. Období řešení projektů je stanoveno na léta 2021 až 2023.

Seznam projektů je ke stažení zde.

Česká republika je 25 let členem sítě EUREKA podporující mezinárodní výzkum

Program EUREKA vznikl v roce 1985 a jeho hlavní vizí je zvýšit inovační potenciál evropských podniků a akademických obcí. Na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji se využívá systém veřejného financování všech členských zemí. Česká republika se prostřednictvím MŠMT stala členskou zemí EUREKA o 10 let později. Po celou dobu 25letého členství se MŠMT každoročně podílí na všech aktivitách programu EUREKA.

Za 35 let existence EUREKA došlo k uskutečnění více jak 7 500 projektů výzkumu a vývoje. Investice do veřejného a soukromého sektoru dosáhly více jak 48 miliard eur. V současné době sestává mezinárodní síť EUREKA z více než 45 států na území Evropy a dalších mimoevropských zemí. Všechny členské země sdílejí stejné cíle a mají k dispozici národní financování.

 

Zdroj: MŠMT