Vytisknout tuto stránku

Zájem o podporu v programu ÉTA je vysoký

8. 8. 2018
Zájem o podporu v programu ÉTA je vysoký

Univerzita Karlova a Masarykova univerzita podaly nejvíce žádostí do 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Do soutěže bylo přihlášeno celkem 362 projektů – o čtvrtinu více než v podzimním prvním kole.

Nedávno zveřejněné výsledky formální kontroly druhé veřejné soutěže programu ÉTA naznačují, že zájem o podporu je značný. Stejně jako v případě první výzvy, jejíž výsledky byly zveřejněny v únoru tohoto roku, jsme se podrobně podívali na to, kdo jsou uchazeči o projekty.

Nejvíce uchazečů je z vysokých škol

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do hodnocení postupuje 352 z celkového počtu 362 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Stejně jako v první výzvě je škála uchazečů opět poměrně pestrá. Přibližně dvě třetiny všech žádostí (238) podaly veřejné vysoké školy. Pomyslnou druhou příčku představují podniky, které podaly více než 12 % (44) žádostí. Z ostatních uchazečů připadá 24 žádostí na veřejné výzkumné instituce (bez AV ČR) a dalších 15 na ústavy Akademie věd ČR. Dvanáct žádostí podaly také soukromé vysoké školy a zbývajících 19 připadá na ostatní typy organizací (ústavy, knihovny, muzea atd.)

Nejvíce žádostí podali stejně jako v první výzvě žadatelé z Univerzity Karlovy (33), oproti minulé výzvě však výrazně vzrostl také počet žádostí z Masarykovy univerzity (32). K nejčastějším uchazečům z řad veřejných vysokých škol dále patří Univerzita Palackého v Olomouci a Česká zemědělská univerzita v Praze (po 19 projektech), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (15), Vysoká škola ekonomická v Praze a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (shodně po 12).

Zájem technik přetrvává

Opakuje se také výrazný trend z první veřejné soutěže, kdy se o projekty ve výzvě zaměřené na aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum poměrně často ucházejí žadatelé z technicky zaměřených institucí. Konkrétně bylo podáno shodně po 15 přihláškách z Českého vysokého učení technického v Praze a z Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava a také 10 přihlášek z Vysokého učení technického v Brně. Mezi ostatními subjekty jsou rekordmany v počtu podaných žádostí Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (9) a společnost INESAN, s.r.o. (8).

Všech 352 projektových žádostí nyní projde druhým kolem hodnocení, kde již bude posuzována jejich obsahová stránka. V první veřejné soutěži bylo nakonec podpořeno 94 návrhů projektů od 45 uchazečů. Míra úspěšnosti v první soutěži činila 31 %.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Technologická agentura ČR