Vytisknout tuto stránku

Zápisy z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV

25. 11. 2016
Zápisy z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_014 (Budování expertních kapacit – transfer technologií) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 26. 7. 2016, 31. 8. 2016 a 9. 11. 2016.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (včetně jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé obracet na Ing. Janu Královou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

Zápisy jsou dostupně na webových stránkách MŠMT.