Vytisknout tuto stránku

Chorvatsko chce Evropu dobře se orientující ve výzvách současnosti

3. 1. 2020
Chorvatsko chce Evropu dobře se orientující ve výzvách současnosti

Předsednictví v Radě Evropské unie se od 1. ledna 2020 ujímá Chorvatsko. Předsedat jí bude až do června tohoto roku, kdy jej na pozici vystřídá Německo. Chorvatsko se chce během svého předsednictví řídit mottem „silná Evropa ve světě výzev“. Radě bude předsedat vůbec poprvé od svého vstupu do EU v roce 2013. Jaké jsou jeho priority v oblasti výzkumu a vývoje?

chorvatsko

Společně s Rumunskem a Finskem, po kterých předsednictví přebírá, se Chorvatsko zavázalo k tomu, že se soustředí na společné hodnoty EU, mezi něž patří právní stát, udržitelný růst či větší bezpečnost občanů. Chorvatsko si tak v rámci společného cíle stanovilo priority ve čtyřech hlavních oblastech:

  • Evropa, která se vyvíjí
  • Evropa, která spojuje
  • Evropa, která ovlivňuje
  • Evropa, která chrání
V Oblasti vědy a výzkumu je pro Chorvatsko jedním z hlavních cílů pokračování projednávání otevřených otázek v programu Horizon Europe, mezi něž patří rozpočet či téma mezinárodní spolupráce. Chorvatsko se chce dále zaměřit na mobilitu studentů, výzkumníků, pedagogů a dalších zaměstnanců. K tématu cirkulace vědců již proběhlo několik seminářů, jejichž cílem bylo zajistit půdu pro další diskuzi. Souvisejícím tématem je také role výzkumu a inovací při vytváření pracovních míst. Chorvatsko ve svých prioritách zmiňuje také podporu kvalitního a celoživotního vzdělávání, podporu investic do odvětví s vyšší přidanou hodnotou s cílem posílit hospodářství a vytvořit kvalitní pracovní místa a v neposlední řadě také podporu nových „zelených“ technologií a komercializaci inovací.
 
Priority neopomíjí ani dnes velmi důležité a čím dál tím více aktuální téma umělé inteligence. Chce proto vést diskuzi o právních a etických důsledcích umělé inteligence a o definování standardů pro nové technologie.
 
Mezi další chorvatské priority v oblasti výzkumu a vývoje patří zvýšení kybernetické bezpečnosti a samozřejmě i boj se změnami klimatu, v němž by dle stanovených cílů Evropa měla hrát vůdčí roli. V rámci tématu klimatických změn je dle Chorvatska potřeba se zaměřit také na posílení energetické bezpečnosti, s níž souvisí přechod na obnovitelné a nízkouhlíkové zdroje energie.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT, Rada EU