facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Otevřená výzva aliancí Evropských univerzit a Erasmus Mundus  

13. 12. 2023
Novinky CZELO: Otevřená výzva aliancí Evropských univerzit a Erasmus Mundus  

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nenechte si ujít informace o schválení dohody o přidružení Spojeného království k Horizontu Evropa či přehled přijatých dokumentů na Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Dozvíte se také, jak podat kvalitní žádost o aliance Evropských univerzit či o projekty Erasmus Mundus.

CZELO

V neposlední řadě si můžete přečíst, jaké byly výdaje na vědu, výzkum a inovace v EU v roce 2022.

Dohoda o přidružení Spojeného království k Horizontu Evropa byla schválena

Od 1. ledna se budou moci výzkumníci ze Spojeného království účastnit programů Horizont Evropa a Copernicus. Dlouho očekáváná dohoda byla schválena 4. prosince Specializovaným výborem EU-UK pro účast v programech Unie. Na účast Spojeného království se budou vztahovat všechny záruky dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím včetně úhrady poplatku za účast do rozpočtu EU. Vláda Spojeného království plánuje představit nové finanční schéma mladým výzkumníkům a výzkumníkům bez předešlé zkušenosti s programem Horizont Evropa a znovu tak nastartovat účast v rámcovém programu.

Více informací naleznete na webu ScienceBusiness.

Rada Evropské unie přijala 6 dokumentů na podporu vzdělávání, mládeže a sportu

Rada ministrů zodpovědných za vzdělávání, mládež, kulturu a sport zasedala 23. a 24. listopadu a schválila dokumenty ve všech oblastech. Ve vzdělávání se jedná o Závěry Rady o přínosu vzdělávání a odborné přípravy k posílení společných evropských hodnot a demokratického občanství, které zdůrazňují podporu rozvoje výchovy k občanství. Dále pak dvě doporučení na podporu rozvoje digitálních dovedností, která přímo vycházejí ze dvou strategických priorit Akčního plánu digitálního vzdělávání 2021-2027, a to Doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu a Doporučení Rady o lepším poskytování digitálních dovedností v rámci vzdělávání a odborné přípravy.

V oblasti mládeže ministři přijali Závěry o komplexním přístupu k duševnímu zdraví mladých lidí v EU a také Závěry o podpoře začleňování mládeže v rozhodovacích procesech politik v EU. V neposlední řadě Rada schválila také Závěry o ženách a rovnosti v oblasti sportu, které se zaměřují na inkluzivní a rovný přístup ke sportu pro všechny.

Více podrobností o všech přijatých dokumentech a další informace najdete na webu CZELO.

Podejte žádost o projekt Erasmus Mundus

Zajímají Vás společné magisterské programy s partnery po celém světě? V listopadu pořádala agentura EACEA spolu s Evropskou komisí informační webinář k nové výzvě Erasmus Mundus (Společné magisterské programy a Opatření na podporu návrhů). Během webináře se představitelé Komise a agentury EACEA zaměřili především na cíle, podmínky výzvy a tipy, jak napsat kvalitní projektovou žádost. Žádosti o oba typy projektů je možné podávat do 15. února.

Více informací, včetně odkazu na nahrávku webináře a další dostupné materiály, najdete na webu CZELO.

Zapojte se do aliancí Evropských univerzit

Aktuálně otevřená výzva s termínem 6. února 2024 je poslední plánovanou výzvou pro nové aliance. Po jejím ukončení by měl být naplněn cíl Evropské komise vytvořit alespoň 60 aliancí do poloviny roku 2024. V listopadu agentura EACEA ve spolupráci s Komisí uspořádala informační webinář k této výzvě, ve kterém se zaměřila především na strategické cíle Evropských univerzit, podmínky výzvy a tipy, jak napsat kvalitní projektovou žádost.

Více informací, včetně odkazu na nahrávku webináře a další dostupné materiály, najdete na webu CZELO.

Výdaje na VaVaI v roce 2022

Evropský statistický úřad (Eurostat) zveřejnil údaje o výdajích EU na výzkum a vývoj v roce 2022. Dle statistik vynaložila EU na výzkum a vývoj v minulém roce 352 miliard eur, což je o 6,34 % více než v roce 2021 (331 miliard eur). Navzdory tomuto nárůstu je však intenzita výzkumu a vývoje, tj. výdaje na výzkum a vývoj v procentech HDP, nižší (2,22 % v roce 2022 oproti 2,27 % v roce 2021).

Největší intenzita výzkumu a vývoje byla v roce 2022 zaznamenána v Belgii (3,44 %), Švédsku (3,40 %), Rakousku (3,20 %) a Německu (3,13 %). Naopak osm členských států omezilo výdaje na výzkum a vývoj pod 1 % svého HDP: Rumunsko (0,46 %), Malta (0,65 %), Lotyšsko (0,75 %), Bulharsko (0,77 %), Kypr (0,77 %) a Slovensko, Irsko a Lucembursko, jejichž výdaje se pohybovaly kolem 1 % HDP.

Celou zprávu naleznete na webu Eurostatu.

 

Zdroj: CZELO 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.