Vytisknout tuto stránku

EU-China Business & Technology Cooperation Fair 2017

3. 12. 2017
EU-China Business & Technology Cooperation Fair 2017

Technologické centrum AV ČR letos opět organizovalo českou účast na EU-China Business & Technology Cooperation Fair, který se konal 25.-27. 10. 2017 v západočínském Chengdu. U příležitosti konání veletrhu proběhlo zahájení dvou významných aktivit, které budou přispívat k posílení spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Business & Innovation Centre of China – Europe Cooperation (CCEC) je projekt, který nabídne evropským firmám poradenství pro jejich vstup na čínský trh a zároveň možnost získat až na tři roky kancelářské prostory zdarma. Podmínkou pro přihlášku do podnikatelského inkubátoru je podnikání v oborech biotechnologie, technologie pro ochranu životního prostředí, ICT, moderní výrobní metody a inovativní energetika, nové materiály, moderní zemědělství a všeobecné letectví. Technologické centrum AV ČR se stalo jedním z partnerů projektu CCEC a získalo tak možnost nominovat do podnikatelského inkubátoru firmy z ČR.

ERICENA je projekt programu H2020 se zaměřením na spolupráci na lepší propojení evropské a čínské vědy a výzkumu a přenosu poznatků do praxe. Na projektu se podílí 13 evropských a čínských inovačních agentur a center transferu technologií na které se mohou zájemci obrátit s žádostí o konzultaci projektového záměru evropsko – čínské spolupráce.

Kooperačních jednání konaných v rámci veletrhu se kromě Technologického centra AV ČR zúčastnili ještě zástupci Technické univerzity v Liberci, Vysoké školy báňské v Ostravě a Centra podpory inovací Ostrava. Zástupci univerzit jednali se svými partnery především o možnosti společné účasti v projektech vědy a výzkumu, výměnných pobytů studentů a vědeckých pracovníků a o možnostech komerčního využití výsledků V&V.

 

Zdroj: Enterprise Europe Network