facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodnocení programu Horizont 2020: Je třeba snížit administrativní zátěž

5. 2. 2024
Hodnocení programu Horizont 2020: Je třeba snížit administrativní zátěž

Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení programu Horizont 2020 (H2020), který – jako předchůdce současného programu Horizont Evropa – běžel v letech 2014–2020 s rozpočtem téměř 80 mld. eur. Za toto období podpořil více než 35 000 projektů předložených zájemci ze 177 zemí a jeho výsledky daly vzniknout téměř 4 000 patentů a ochranných známek.

Vědci financovaní programem H2020 přispěli do více než 276 000 recenzovaných článků a program podpořil 33 držitelů Nobelových cen.

Hodnocení zároveň přineslo doporučení ke zlepšení v následujících oblastech:

  • širší účast
  • další zjednodušení a snížení administrativní zátěže
  • posílení šíření a využívání výsledků
  • podpora účasti žen
  • posílení synergií s dalšími iniciativami na evropské, národní a regionální úrovni. 

Tyto i další poznatky z hodnocení by měly sloužit k úpravám implementace běžícího programu Horizont Evropa, ale zejména k přípravě budoucích iniciativ výzkumu a inovací.

Tiskovou zprávu EK s veškerými dokumenty naleznete zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha