Vytisknout tuto stránku

Týdenní přehled novinek CZELO: Příležitost pro postdoktorandy a Turingovo schéma

9. 11. 2021
Týdenní přehled novinek CZELO: Příležitost pro postdoktorandy a Turingovo schéma

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o připravované misi pro města, nových výzvách pro experty a výzkumníky či o pokračování Turingova schématu.

CZELO

Nová příručka pomůže městům připravit se na misi „Klimaticky neutrální a inteligentní města“

Evropská komise zveřejnila informační balík k misi „100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030“. Mise představují nový nástroj, který zahrnuje soubor opatření, jako jsou výzkumné a inovační projekty, politická opatření a legislativní iniciativy, jež mají ve stanoveném časovém rámci dosáhnout konkrétních cílů s velkým společenským dopadem. Mezi cíle této konkrétní mise zaměřené na města patří mít do roku 2030 nejméně 100 chytrých a klimaticky neutrálních evropských měst a zajistit, aby fungovala jako experimentální a inovativní uzly, které budou inspirací pro ostatní. Pro města, která mají zájem se do dané mise zapojit, bude v polovině listopadu otevřena výzva k účasti. Více se dočtete na webu CZELO.

Přidejte se do expertní skupiny zabývající se dopadem pandemie na rovnost pohlaví ve vědě, výzkumu a inovacích

Expertní skupina Evropské komise bude tvořena až 15 lidmi a má působit jeden rok. Hlásit se můžete až do 25. listopadu 2021. Skupina bude financována z Horizontu Evropa, část Rozšiřování účasti a posilování ERA. Mezi její hlavní úkoly bude patřit mj. vypracování hloubkové analýzy a přehledu o dopadu pandemie a opatření zavedených na institucionální, národní a unijní úrovni na rovnost pohlaví v oblasti VaVaI. Sledována bude výzkumná produktivita vědkyň, genderová rovnost v kariérním růstu, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem či dopad práce z domova na duševní zdraví vědkyň. Bližší informace naleznete na webových stránkách Evropské komise nebo ve výzvě na přihlašování.

Polská akademie věd podpoří patnáct postdoktorských výzkumníků a výzkumnic, přihlaste se i vy

Stipendijní program PASIFIC nabízí financování na dva roky. Výzva je otevřena všem národnostem a vědeckým oborům, a to až do 30. prosince 2021. Začátek projektu by měl být mezi červencem a říjnem 2022. Druhá výzva (Call-2 for the PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme) byla otevřena 15. září 2021, jejím koordinátorem je Polská akademie věd a je spolufinancována ze schématu MSCA COFUND v rámci Horizontu 2020. Výzkumný projekt je možné realizovat na jedné ze sedmdesáti vědeckých institucí Polské akademie věd nebo na Mezinárodním institutu molekulární a buněčné biologie. Více informací naleznete na webu CZELO.

Turingovo schéma bylo prodlouženo na další tři roky

Stipendijní program Spojeného království umožňuje svým studentům studijní mobility a pracovní stáže v zahraničí. Turingovo schéma zavedla vláda začátkem letošního roku a už tehdy avizovala, že by mělo pokračovat i v následujících letech. Svůj záměr potvrdila 28. října ve zprávě o rozpočtu za rok 2021, kde je přímo zmíněno prodloužení financování schématu na další tři roky, včetně 110 milionů liber na akademický rok 2022/23. Tyto prostředky by měly umožnit tisícům studentů z celého Spojeného království absolvovat studijní pobyty a stáže v zahraničí. Více se dočtete na webu CZELO nebo na stránkách Turingova programu.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.