facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Pracovní program HE 2025, výzvy Evropského obranného fondu a další novinky

25. 4. 2024
CZELO: Pracovní program HE 2025, výzvy Evropského obranného fondu a další novinky

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o veřejné konzultaci k pracovnímu programu HE 2025 a již 12. edici soutěže European Social Innovation. Nenechte si také ujít výzvy Evropského obranného fondu a příležitost pro města v oblasti klimatické neutrality. Přečtěte si také o tzv. vysokoškolském balíčku.

CZELOZapojte se do veřejné konzultace k přípravě hlavního pracovního programu Horizont Evropa 2025

Zpětná vazba má posloužit k vytvoření sjednoceného návrhu hlavního pracovního programu Horizontu Evropa pro rok 2025, který bude zahrnovat klastry, výzkumné infrastruktury, evropské inovační ekosystémy, Mise a nově navržený nástroj „NEB Facility". Výstupy budou analyzovány na úrovni základních oblastí dopadu, známých jako „Destinations", a na úrovni Misí. Pro usnadnění porozumění vytvořila jednotlivá oddělení Evropské komise podpůrný dokument ke každé destinaci a Misi, v němž jsou popsány očekávané dopady a výsledky akcí, jež budou financovány v roce 2025. Jednotlivé oblasti intervence vycházejí ze Strategického plánu programu Horizont Evropa 2025–2027. Veřejná konzultace je otevřená do 6. května 2024.

Přihlaste se do 12. ročníku soutěže European Social Innovation

Soutěž podporuje sociální inovace a projekty přinášející řešení společenských výzev a podporující udržitelný a inkluzivní růst v Evropě. Letošní zaměření soutěže se týká sociálních inovací v digitální demokracii. Do soutěže se může zapojit široká škála soutěžících, jako jsou podnikatelé a sociální inovátoři, neziskové organizace, univerzity či nevládní organizace z členských států EU a zemí přidružených k programu Horizont Evropa. Vítězové obdrží finanční ohodnocení až ve výši 75 000 eur. Termín pro podávání přihlášek je do 11. června.

Více informací společně s pravidly soutěže najdete na webu EIC.

Evropský obranný fond spustil výzvy pro rok 2024 v hodnotě 1,1 miliardy eur

Jedná se o čtvrté kolo výzev Evropského obranného fondu, který byl zahájen v roce 2021 s cílem podpořit přeshraniční spolupráci v oblasti vojenského výzkumu a vývoje a posílit strategickou autonomii Evropy. Program zahrnuje šest tematických výzev a dvě výzvy určené pro malé a střední podniky. Celkem jsou výzvy zaměřeny na 32 tematických okruhů. Kromě toho se mezi další financované aktivity zařadí každoroční hackathon. V roce 2024 je také naplánováno setkání s investory v rámci podnikatelského akcelerátoru tohoto programu. Konsorcia žádající o granty se musejí skládat z partnerů alespoň ze tří členských států EU nebo z Norska. Výzvy zaměřené na zlomové technologie budou vyžadovat pouze dva partnery. Pro zájemce proběhnou ve dnech 28.–29. května informační dny, a to jako online, tak i v Bruselu.

Příležitost pro města v oblasti klimatické neutrality

Nová výzva Twinning Learning Programme nabízí možnost městům, která se nestihla zapojit do Mise s názvem Klimaticky neutrální a chytrá města. Úspěšná města dostanou přístup k 20měsíčnímu programu zaměřenému na výměnu příkladů dobré praxe s městy úspěšnými v předchozích výzvách iniciativy NetZeroCities. Program je zaměřený na aktivity v oblasti klimatické neutrality a odstraňování systémových bariér. Výzva je otevřena do 31. května 2024.

Více informací najdete na stránkách NetZeroCities.

Evropa je o krok blíž ke společnému Evropskému diplomu

Koncem března eurokomisaři přijali dlouho očekávaný soubor návrhů strategických dokumentů, který má evropské vysokoškolské vzdělávání přiblížit k vytvoření společného Evropského diplomu. Tento krok souvisí s cíli, které Komise stanovila v Evropské strategii pro univerzity a Evropském doporučení na podporu efektivní vysokoškolské spolupráce z roku 2022. Tzv. Vysokoškolský balíček obsahuje tři klíčové dokumenty: Komunikace Komise k plánu vedoucímu k Evropskému diplomu (Blueprint for a European degree), Návrh doporučení Rady pro evropský systém zajišťování kvality a uznávání ve VŠ vzděláváníNávrh doporučení Rady pro atraktivní a udržitelné kariéry ve VŠ vzdělávání.

Více informací najdete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.