facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Transatlantická vědeckotechnická spolupráce, EIT Jumpstarter i mikrocertifikáty

11. 4. 2024
CZELO: Transatlantická vědeckotechnická spolupráce, EIT Jumpstarter i mikrocertifikáty

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte zahájení dialogu EU a Japonska o pokročilých materiálech, zasedání poradní skupiny EU – USA v oblasti vědy a technologií či další ročník programu EIT Jumpstarter. Dočtete se také o shrnutí EIC Summitu, prvním letošním EduCafé na téma mikrocertifikátů a nadcházející výroční konferenci k Erasmus Mundus.

CZELOEU a Japonsko zahajují rozšířený dialog o pokročilých materiálech

Evropská unie a Japonsko oznámily zahájení rozšířeného dialogu EU–Japonsko o pokročilých materiálech, který má za cíl podporovat spolupráci ve výzkumu a inovacích. Tato iniciativa, vedená eurokomisařkou Ilianou Ivanovou, znamená závazek k vývoji nových materiálů klíčových pro různé sektory ekonomiky. Rozšířený dialog EU–Japonsko navazuje na úspěšnou historii spolupráce mezi oběma subjekty a na Sdělení Komise o pokročilých materiálech pro vedoucí postavení v průmyslu, které bylo publikováno v únoru letošního roku. Posílená spolupráce si klade za cíl zvýšit spolupráci v oblasti nových technologií, a to v souladu s cíli skupiny G7.

Více informací najdete v tiskové zprávě Evropské komise.

Poradní skupina EU – USA pro spolupráci v oblasti vědy a technologií potvrdila závazek k transatlantické vědecko-technické spolupráci

Setkání poradní skupiny pro vědecko-technickou spolupráci mezi EU a Spojenými státy, které proběhlo v březnu tohoto roku, potvrdilo silné závazky k posílení transatlantické vědecké spolupráce. Na setkání skupina projednávala současná a budoucí témata spolupráce v oblasti výzkumu a inovací včetně výzkumu rakoviny, klimatické neutrality v sektoru letectví a bioekonomiky. Klíčové body jednání zahrnovaly dohodu o zahájení pilotních projektů v oblasti výzkumu rakoviny a pokračování spolupráce v arktickém výzkumu. Skupina se dále zabývala situací na Ukrajině včetně začlenění ukrajinských výzkumných pracovníků do širšího rámce výzkumu a inovací. Zavázala se také k udržení pravidelného dialogu a hodnocení pokroku v nadcházejících letech.

Více informací najdete na webu Evropské komise.

EIT odstartoval další přihlašování k programu EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter, evropský preakcelerační program, nabízí šanci inovativním podnikatelům rozvíjet jejich podnikatelské nápady. Program účastníkům poskytuje financování až do 10 000 eur, mentoring a školení, představení jejich nápadů investorům a propojení účastníků v rámci sítě investorů v Evropě. Jeho strategickým cílem je podporovat inovace a podnikání v regionech střední, východní a jižní Evropy a řešit skutečné potřeby jejich inovačních ekosystémů. Termín pro přihlašování je do 28. dubna 2024.

Více informací společně s odkazem na registraci najdete na webu EIT.

Shrnutí summitu EIC v roce 2024

Summit EIC 2024, který se konal jako součást Evropského týdne pro výzkum a inovace, přilákal více než 1600 účastníků a přes 95 řečníků v rámci workshopů, plenárních zasedání a výstavy projektů financovaných EIC. Programoví manažeři EIC představili své expertízy v několika workshopech, které se zaměřily například na problematiku udržitelnosti, zdraví, nebo Akt o digitálních trzích. V neposlední řadě v rámci akce proběhlo udělení několika cen, včetně Ceny EU pro ženy inovátorky a Ceny EU zaměřené nové přístupy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Celé shrnutí společně se záznamem ze Summitu najdete na webu EIC.

První letošní EduCafé představilo mikrocertifikáty a jejich roli ve vysokoškolském a celoživotním vzdělávání

První letošní EduCafé, které proběhlo v úterý 26. března v prostorách kavárny Kamilou v srdci Bruselu na téma mikrocertifikátů pohledem české a vlámské univerzity, přilákalo téměř 30 účastníků. Pozvání přijali Diana SýkorováJaroslav Švec, kteří jsou v rámci rektorátu Univerzity Karlovy zapojeni do projektu Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů v rámci Národního plánu obnovy. Vlámský pohled na věc pak přinesl Frederik De Decker, vedoucí kanceláře pro mezinárodní vztahy Univerzity v Gentu a expert na tematiku mikrocertifikátů.

Více v článku na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.