facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: EIC Impact Report 2023 či EIT Digital Champions

4. 4. 2024
CZELO: EIC Impact Report 2023 či EIT Digital Champions

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte vydané pokyny k odpovědnému využívání generativní AI, EIC Impact Report 2023 či vydání vysokoškolského balíčku k podpoře společného evropského diplomu. Dočtete se také o rozšiřování mezinárodní dimenze programu Horizont Evropa a o úspěchu české firmy v soutěži EIT Digital Champions.

CZELOEvropská komise vypracovala pokyny k odpovědnému využívání generativní AI

Umělá inteligence pomáhá transformovat výzkum, zefektivňovat vědeckou práci a urychlovat vědecké objevy. Výzkumní pracovníci si však musí dávat pozor na omezení, která s touto novou technologií přichází, například plagiátorství nebo správu citlivých informací. Vydaná doporučení vycházejí ze zásad integrity výzkumu, zabývají se klíčovými příležitostmi a výzvami a obsahují pokyny pro výzkumníky, organizace a subjekty financující výzkum.

Více informací najdete na webu CZELO.

Rozšiřování mezinárodní dimenze programu Horizont Evropa

Evropská unie a Jižní Korea uzavřely jednání o přidružení k programu Horizont Evropa. Dohoda umožní Jižní Koreji čerpat finanční prostředky z druhého pilíře programu od roku 2025. Podpis samotné asociační dohody by měl proběhnout v druhé polovině roku 2024 po ratifikaci na obou stranách. Během Evropských dnů pro výzkum a inovace byla podepsána také dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou, která umožňuje kanadským výzkumníkům být nadále součástí týmů řešitelů ERC grantů. Obě strany se tak dohodly na pokračování obdobné spolupráce z roku 2016 a jejím dalším prohlubováním v rámci chystané dohody.

Více podrobností najdete na webu CZELO.

Evropská rada pro inovace publikovala EIC Impact Report za rok 2023

Zpráva poskytuje přehled o dopadech Evropské rady pro inovace (EIC), která se zaměřuje na identifikaci, podporu a rozvoj průlomových deep tech technologií a startupů. Analyzuje přibližně 500 startupů, přes 270 pokročilých výzkumných projektů a 140 projektů komercializujících výsledky výzkumu financovaných od roku 2021 v rámci programu Horizont Evropa. Dále zpráva hodnotí dlouhodobé dopady celého portfolia EIC, které zahrnuje projekty a společnosti financované v pilotní fázi (2018–2020) a dřívější podpořené projekty z nástrojů SME Instrument a Future and Emerging Technologies programu Horizontu 2020.

Kompletní zpráva je k dispozici na webu EIC.

Úspěch Česka v EIT Digital Champions

Již tradiční soutěž EIT Digital pro scale-up firmy a podniky má své letošní vítěze. Z více než 400 přihlášek, z nichž 50 % bylo podáno firmami, které ve svém vedení mají ženy, bylo vybráno 13 nejlepších. Vybrané firmy se věnují tématům jako například kyberbezpečnost, využití AI při objevu a vývoji léků či kvantifikace emisí uhlíku. Mezi vítěze se dostala i česká firma Partory, vyvíjející aplikaci založenou na umělé inteligenci, která společnostem zvýší efektivitu nákupního procesu a zjednoduší správu složitých dodavatelských řetězců.

Více informací najdete na webu EIT Digital.

Komise publikovala očekávaný vysokoškolský balíček

Ve středu minulý týden Evropská komise zveřejnila sérii dokumentů stěžejních pro vysokoškolské vzdělávání, především pro rozvoj a budoucí vytváření společného evropského diplomu. Také na základě výsledků 6 pilotních projektů testujících značku Evropského diplomu (do jednoho z nich byla zapojena i Univerzita Karlova), Komise připravila Komunikaci k plánu vedoucímu k Evropskému diplomu. Součástí balíčku jsou dále dva návrhy Doporučení Rady týkající se evropského systému zajišťování kvality a uznávání ve VŠ vzdělávání a atraktivních a udržitelných kariér ve VŠ vzdělávání. Celý balíček bude nyní předložen Radě EU.

Více informací najdete na webu Komise a již brzy také na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.