facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Nový Strategický plán HE, program COST a další novinky

27. 3. 2024
CZELO: Nový Strategický plán HE, program COST a další novinky

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte výzvu k přihlášení na odbornou stáž v kanceláři CZELO, tentokrát zaměřenou na projektové manažery z českých měst. Dozvíte se také o nově přijatém Strategickém plánu Horizontu Evropa pro roky 2025–2027, Akčním plánu Evropské komise pro podporu rozvoje dovedností nebo výzvě pro ženy inovátorky. Nenechte si také ujít právě otevřenou výzvu v programu COST.

CZELOPřihlaste se na odbornou stáž zaměřenou na inovace – výzva pro česká města

Kancelář CZELO otevírá výzvu k přihlašovaní se na krátkodobou odbornou stáž v Bruselu. Po úspěchu pilotní edice minulého roku, která se věnovala inovacím, je tato edice určena projektovým manažerům z českých měst, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti o Evropském výzkumném prostoru, evropských projektech a iniciativách zaměřených na evropská města. Aktuálně probíhá registrace na termín 15.–17. května 2024. Přihlášky je možné podávat do 7. dubna 2024. Výběr účastníků bude založen především na motivačním dopise, který je součástí registračního formuláře. Celkem je k dispozici 5 míst, ideálně po jednom zástupci za město.

Více informací najdete na webu CZELO.

Evropská komise přijala druhý Strategický plán Horizontu Evropa pro roky 2025–2027

Dokument definuje tři hlavní strategické směry pro financování výzkumu a inovací v EU pro roky 2025–2027: zelená transformace, digitální transformace a odolnější, konkurenceschopnější, inkluzivnější a demokratičtější Evropa. Tyto směry se soustředí na řešení klíčových globálních výzev, jako je zachování biologické rozmanitosti, digitální transformace, změna klimatu nebo stárnutí populace. Strategický plán rovněž nabízí přehled o dosaženém pokroku v rámci Misí EU a představuje nový nástroj, tzv. New European Bauhaus Facility. V neposlední řadě dokument nastiňuje přístup k mezinárodní spolupráci a bezpečnosti výzkumu.

Více informací najdete ve Strategickém plánu nebo ve factsheetu Evropské komise, obecné shrnutí také na webu CZELO.

Komise plánuje další podporu rozvoje dovedností

V tomto týdnu Evropská komise zveřejnila Akční plán, jehož cílem je pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu práce. Plán je součástí dlouhodobé evropské strategie na podporu konkurenceschopnosti EU a posílení její ekonomické a sociální odolnosti. Na jeho tvorbě úzce spolupracovali sociální partneři, kteří zastupují zájmy pracovního světa a podílejí se na řešení jeho problémů. Akční plán obsahuje pět hlavních oblastí a jeho významnou součástí jsou aktivity a iniciativy podporující rozvoj dovedností či rekvalifikaci, které jsou velmi úzce navázány na vzdělávání na všech úrovních.

Hlavní body plánu najdete rozebrané na webu CZELO nebo přímo na stránkách Evropské komise.

Výzva pro ženy inovátorky

WomenTech EU otevřel výzvu, která cílí na zakladatelky startupů z oblasti deep tech technologií. Výzva je otevřena od 18. března do 20. května a nabízí 40 míst pro začínající podniky. Do výzvy se mohou zapojit podnikatelky z celé Evropské unie a přidružených zemí k programu Horizont Evropa. Vybrané uchazečky získají finanční podporu ve výši 75 000 eur a další benefity v podobě mentoringu a rozvoje dovedností.

Více informací společně s podmínkami způsobilosti najdete na webu WomenTech EU.

Program COST otevřel výzvu pro rok 2024

COST podporuje vytváření kontaktů mezi výzkumníky napříč Evropou. Jako bottom-up program je postaven na výzvách, v rámci kterých výzkumníci navrhují tzv. COST Actions. Výzva pro navržení těchto akcí byla právě otevřena s uzávěrkou 23. října 2024. Jak správně vyplnit přihlášku a jaká jsou kritéria způsobilosti se dozvíte během infodnů, které se odehrají 27. března, registrovat se můžete na portálu COST.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.