facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Hledají se experti do EK, EIT Deep Tech nebo European Urban Initiative

18. 4. 2024
CZELO: Hledají se experti do EK, EIT Deep Tech nebo European Urban Initiative

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o výzvě iniciativy EIT Deep Tech k vytvoření vzdělávacích programů v oblasti deep tech a již třetí výzvě European Urban Initiative. Podívejte se na nové propagační video V4 školení pro projektové manažery v Bruselu, které vzniklo při příležitosti 15. výročí tohoto školení a nepřehlédněte ani online průzkum na téma čisté energie a mobility. Nenechte si také ujít možnost zapojit se do expertní skupiny Evropské komise v oblasti digitálního vzdělávání.

CZELOIniciativa EIT Deep Tech vyhlásila výzvu k vytvoření vzdělávacích programů v oblasti deep tech

Cílem výzvy je vytvořit nové programy, kurzy a školení zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti deep tech technologií pro studenty, univerzitní pedagogy a profesionály, kteří dále chtějí rozvíjet své dovednosti. Do výzvy se může zapojit široká škála subjektů, včetně vzdělávacích institucí, neziskových organizací, startupů a dalších firem. Konsorcia musí být složena minimálně ze dvou subjektů a všichni žadatelé musí ve lhůtě pro podání návrhů podepsat tzv. „EIT Deep Tech Talent Initiative Pledge“. Projektové návrhy by měly spadat do jedné z oblastí deep tech, jako je například umělá inteligence, pokročilé materiály, polovodiče, čipy, robotika nebo čisté technologie. Uzávěrka přihlášek pro podávání projektových žádostí je do 20. června.

European Urban Initiative spustí třetí výzvu k předkládání projektových návrhů

Výzva zaměřená na inovační akce (Innovative Actions) bude zahájena v květnu s uzávěrkou v říjnu 2024. Orientační finanční rozpočet z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 90 milionů eur. Každý projekt může získat spolufinancování do maximální výše 5 milionů eur a maximální délka projektu je tři a půl roku. Výzva podpoří projekty v oblasti energetické transformace a technologií ve městech. I přes to, že výzva ještě není oficiálně otevřena, doporučuje se, aby města začala s přípravou projektových návrhů co nejdříve. Současně by města měla věnovat dostatek pozornosti navázání kontaktů s relevantními subjekty, jako jsou univerzity, nevládní organizace, malé a střední podniky atd. Pro zájemce proběhne dne 6. května informační webinář.

Více informací k výzvě naleznete na webových stránkách EUI.

Slavíme 15. edici V4 školení pro projektové manažery – propagační video

Jako součást oslav 15. edice V4 školení pro projektové manažery, která proběhla v březnu letošního roku, vzniklo speciální propagační video. Podívejte se na přehled nejlepších okamžiků a úspěchů z letošní jarní edice. Těšíme se na další školení, která budou nadále posilovat roli projektových manažerů ve VaVaI. Výzva k přihlašování na podzimní edici V4 školení bude zveřejněna na našich webových stránkáchsociálních sítích

Zapojte se do online průzkumu na téma čisté energie a mobility

Evropská komise spustila online průzkum zaměřený na výzvy a priority v oblasti čisté energie a mobility ve VaVaI. Jeho výsledky budou využity externími odborníky při tvorbě dokumentu, který poslouží jako základ pro širší strategické směry nadcházející Evropské komise v této oblasti. Dotazník tak není spojen s žádnými konkrétními iniciativami ani programy Evropské unie zaměřenými na výzkum, ale slouží jako podklad pro strategické plánování do příštího desetiletí.

Průzkum je otevřen do 21. dubna a může se do něj zapojit široká veřejnost.

Zapojte se do expertní skupiny Evropské komise v oblasti digitalizace ve vzdělávání

Evropská komise otevřela přihlášky pro experty do dvou skupin zaměřených na digitalizaci ve vzdělávání. Obě skupiny navazují na zveřejnění dvou doporučení Rady v této oblasti z listopadu 2023. Členy skupiny mohou být zástupci organizací působících v příslušné oblasti vzdělávání (veřejné i soukromé včetně škol, univerzit, firem, EdTech sektoru a dalších), nebo mohou být jmenováni individuálně. Expertní skupina na téma digitálního vzdělávacího obsahu se zaměří na vytvoření společného slovníku a terminologie, stanovení kritérií pro hodnocení kvality vzdělávacího obsahu a vypracování pokynů pro uplatňování těchto kritérií. Své přihlášky můžete posílat do 30. dubna. Druhá expertní skupina se zaměří na vývoj doporučení pro vysoce kvalitní informatiku a přihlásit se do ní můžete do 8. května.

  

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.