facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bezpečnostní výzkum ČR 2015-2020

27. 8. 2018
Bezpečnostní výzkum ČR 2015-2020

Ministerstvo vnitra vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022. Lhůta pro podávání návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje je do 11. 10. 2018.

Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním, přirozeným nebo průmyslovým pohromám, poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky a infrastruktury.

Dílčími cíli programu, prostřednictvím kterých je naplňován hlavní cíl, jsou Bezpečnost občanů, Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů a Krizové řízení a bezpečnostní politika.

Uchazečem o podporu mohou být podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 40 mil. Kč. Rozpočet by měl být navržen s ohledem na zahájení projektu v polovině roku 2019. Maximální intenzita podpory se může u podniků pohybovat od 50 do 80 %. V případě výzkumné organizace mohou být uhrazeny způsobilé/uznané náklady až do výše 100 % způsobilých/uznaných nákladů projektu bez ohledu na kategorii prováděné činnosti.

Více informací včetně zadávací dokumentace a dalších dokumentů naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Ministerstvo vnitra