facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k předkládání návrhů projektů Společného podniku Key Digital Technologies

29. 5. 2022
Výzva k předkládání návrhů projektů Společného podniku Key Digital Technologies

V souladu s pracovním programem pro rok 2022 Společný podnik Key Digital Technologies (KDT) vyhlásil dne 3. května 2022 výzvy k předkládání návrhů projektů Horizon Europe.

Společný podnik Key Digital Technologies navazuje v rámci 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa na fungování Společného podniku ECSEL implementovaného v rámci 8. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020.

Paralelně byly vyhlášeny výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci „Research and Innovation Actions“ (RIA) a „Innovation Actions“ (IA). Rozdíl mezi těmito dvěma typy projektů spočívá v tzv. TRL (Technology Readiness Level). IA projekty odpovídají TRL 5-8 zatímco RIA projekty odpovídají TRL 2-4. Rozdílné úrovni TRL odpovídají rozdílné úrovně financování ze strany společného podniku KDT a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako i požadovaná spoluúčast příjemce podpory.

Pro předkládání návrhů projektů Společnému podniku KDT je stanoven jednofázový režim, kdy nejzazší termín pro jejich předložení byl stanoven na 21. září 2022 do 17:00 hodin středoevropského času.

Předběžná alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výzvy KDT-2022 je celkem 3 000 000 EUR s rozdělením této alokace ve výši 1 200 000 EUR na každou z výzev HORIZON-KDT-JU-2022-IA-Topic-1-General a HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Topic-1-General a 200 000 EUR na každou z výzev HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus-Topic-2, HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus Topic 3 a HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Focus Topic 2.

Aby byl český účastník způsobilý pro poskytnutí národní finanční podpory, musí být v daném projektovém konsorciu současně alespoň 1 podnik a alespoň 1 výzkumná organizace (veřejná vysoká škola či veřejná výzkumná instituce). Bližší informace o jednotlivých výzvách, jejich věcném zaměření, způsobu zpracování a předkládání návrhů projektů, harmonogramu hodnocení a financování, kritériích způsobilosti českých účastníků a pracovním plánu KDT JU naleznete na webových stránkách Společného podniku KDT.

Každý český účastník předkládaného návrhu projektu KDT je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit svou způsobilost k řešení projektu formou předložení čestného prohlášení příjemcespecifikace nákladů projektu, a to nejpozději ve lhůtě do 23. září 2022. Oba dokumenty opatřené elektronickým podpisem statutárního zástupce subjektu zasílejte do datové schránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vidaawt. Datovou zprávu nadepište O310 – Čestné prohlášení a specifikace nákladů projektu KDT JU „akronym projektu“. Nedisponujete-li datovou schránkou, je možné zaslat potřebné dokumenty v elektronické podobě na adresu elektronické korespondence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a zároveň s tím v tištěné podobě na korespondenční adresu:

Mgr. Michal Vávra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje (O31)
Karmelitská 529/5
118 12
Praha 1 – Malá Strana

V případě doručení dokumentace v listinném vyhotovení poštou musí být na obálce poštovní zásilky otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději v den ukončení lhůty pro předkládání návrhů projektů, tzn. 23. září 2022. V případě osobního doručení dokumentace v listinném vyhotovení musí být dokumentace doručena do podatelny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději dne 23. září 2022 do 12:00 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Mgr. Michala Vávru na adrese jeho elektronické korespondence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonním čísle +420 234 812 853.

 

Zdroj: MŠMT