facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o plánovaném vyhlášení první veřejné soutěže v programu TREND. Jedná se o resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který bude implementován TA ČR. Vyhlášení této veřejné soutěže je předběžně plánováno na 2. čtvrtletí roku 2019. Zároveň TA ČR v této souvislosti informuje, že nebude vyhlášena veřejná soutěž programu EPSILON.

30. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) před vánočními svátky vyhlásila výsledky několika veřejných soutěží aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v programech GAMA, DELTA a EPSILON.

29. 12. 2018

TA ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) plánuje v příštím roce podpořit excelentní výzkum zatím největší finanční částkou. Dvě miliardy eur rozdělí mezi projekty více než tisícovky výzkumníků a umožní vznik až sedmi tisíc postdoktorandských pozic.

27. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Díky spolupráci předních českých a rakouských biotechnologických výzkumných institucí v rámci projektu RIAT-CZ financovaného ze společného programu INTERREG se otevírá také dalším subjektům přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře. O její využití mohou zažádat nekomerční výzkumné instituce a univerzity z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Vídně.

25. 12. 2018

CEITEC

V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo na přelomu roku otevřeno několik výzev zaměřených na podporu spolupráce firem se sférou vědy a výzkumu. Jedná se o Výzvu IV z programu Inovační vouchery, o Výzvu IV Druhotné suroviny z programu Nízkouhlíkové technologie, a Výzvu II, která spadá do programu Proof of Concept.

23. 12. 2018

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Předaplikační výzkum pro ITI II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). K podpoře byly doporučeny tři projekty za celkem 231 milionů korun.

20. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři.

17. 12. 2018

Francouzský institut v Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyzývá zájemce k podávání přihlášek do soutěže o cenu za nejlepší biotechnologický produkt, kterou již čtyři roky uděluje asociace European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) inovativním malým a středním podnikům.

16. 12. 2018

MŠMT

Řídicí orgán OP VVV oznámil změnu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Důvodem posunu z prosince 2018 na leden 2019 je prodloužení procesu vyjednávání jednotkového nákladu s Evropskou komisí.

14. 12. 2018

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 11. prosince 2018 výsledky dvou výzev bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji s dobou řešení 2019 – 2020. Jedná se o česko-rakouské a česko-ukrajinské projekty.

13. 12. 2018

MŠMT