facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

5. 10. 2019

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) zve na seminář o možnostech podpory v rámci národních i mezinárodních programů Technologické agentury ČR (TA ČR), který se uskuteční dne 31. října od 17.00 hodin v pražském Operu.

4. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž vyhlášení se plánuje na 20. listopadu 2019.

2. 10. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu ERC CZ. Podpora byla schválena pro sedm z devíti přijatých projektů českých vysokých škol.

1. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, vyhlášené dne 24. dubna 2019.

30. 9. 2019

TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou Výzvu VI programu podpory Potenciál. Ta cílí na rozvoj průmyslových center výzkumu a vývoje. Zájemci mohou podávat projektové přihlášky do 16. 12. 2019.

27. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve středu 6. listopadu 2019 se v Praze v prostorách Akademie věd uskuteční Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), pořádaný Technologickým centrem AV ČR.

27. 9. 2019

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo pátou výzvu programu podpory Partnerství znalostního transferu. Alokace pro tuto výzvu činí 200 milionů Kč. Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Příjem žádostí o podporu začne 7. října 2019 s skončí 7. ledna 2020.

26. 9. 2019

MPO

Říjnové setkání zástupců univerzit a výzkumných center REGON se usktueční 2. října 2019 v Brně, tentokrát na téma Mezinárodní spolupráce v rámci ERA-NET cofundových výzev 2019.

24. 9. 2019

JIC

Agentura pro podnikání a inovace, která zprostředkovává prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje od pondělí 23. září 2019 příjem žádostí do Výzvy X programu Technologie – Průmysl 4.0., který se zaměřuje na podporu digitální transformace malých a středních firem.

23. 9. 2019

Vědavýzkum.cz