facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přináší podnikatelům nové programy podpory na jejich další rozvoj. Začínající malí a střední podnikatelé a podnikatelé s krátkou historií nyní mohou v rámci programu INFIN získat bezúročný úvěr na realizaci inovativních projektů na území hlavního města Prahy.

17. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 15. května 2019.

16. 4. 2019

Technologická agentura ČR

Technologické centrum AV ČR, ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, Univerzitou Pardubice a Vysokým učením technickým v Brně, zve na interaktivní semináře Osobní náklady v projektech H2020. Volná místa zbývají na seminářích dne 25. června v Českých Budějovicích a 26. června v Pardubicích.

16. 4. 2019

Technologické centrum AV ČR

V programu Eurostars určeném pro malé a střední podniky, které provádějí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje, byla otevřena již dvanáctá výzva. Projekty lze podávat do 12. září 2019.

15. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace (EIC) SME Instrument - Fáze 1, která poskytuje grant ve výši 50 000 euro pro rozvoj podnikání. Celkem bylo podpořeno 277 malých a středních podniků (MSP) z 25 zemí. Společnosti si mezi sebe rozdělí celkovou částku ve výši 13,7 milionu EUR.

14. 4. 2019

Evropská komise

Technologická agentura ČR (TA ČR) zve na workshop na téma Jak na ERA-NET Cofundové výzvy?, který proběhne 26. dubna 2019. TA ČR také připravila příručku, která zájemce provede celým procesem podání projektu do této mezinárodní výzvy.

14. 4. 2019

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy společných česko-čínských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. V rámci aktivity na podporu mobility výzkumníků uspělo celkem 17 projektů. Nejvíce, celkem pět projektů, získalo Vysoké učení technické v Brně.

13. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Nefunkční dopravní prostředky, poškozené elektrické sítě, konec internetu. I to můžou být dopady elektromagnetického pulsu (EMP), vytvořeného ať už zbraňovým systémem či jako důsledek sluneční erupce. S nápadem, jak technologicky předcházet nebo zmírnit důsledky tohoto jevu, se může do 24. dubna 2019 přihlásit kdokoli.

12. 4. 2019

CzechInvest

Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova zvou na workshop na téma How to write a competitive ERC proposal? Workshop se bude konat 20. a 21. května 2019 v prostorách Karolina. Akce je určena pouze žadatelům o ERC grant.

12. 4. 2019

TC AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO, který podporuje podniky v řešení projektů výzkumu a vývoje ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Ve výzvě s alokací 1,7 miliardy korun bylo k financování doporučeno celkem 154 projektů.

11. 4. 2019

Vědavýzkum.cz