instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v pátek 20. prosince 2019 zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR se zahájením řešení projektů v roce 2020.

31. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Francouzské ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Campus France nabízí talentovaným zahraničním studentům stipendia na francouzské vysoké školy Eiffel Excellence Scholarship. Nabídka se týká jak magisterských, tak doktorských studijních programů.

30. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Přihlásit se můžete do 27. března 2020.

27. 12. 2019

Akademie věd ČR

Mezinárodní spolupráce je jedním z důležitých aspektů posilování vlastní konkurenceschopnosti. Byť jsou pro většinu českých společností logickým partnerem subjekty ze zemí Evropské unie, zajímavé příležitosti nabízí i Kanada, desátá největší ekonomika světa, s velmi vyspělým a rozvinutým systémem podpory výzkumu a vývoje.

26. 12. 2019

Export.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže LTAIN19 v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. Finanční prostředky na spolupráci s partnery v Indii získalo 20 projektů.

23. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

22. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 – 2021. Uspělo celkem 17 projektů s celkovým rozpočtem 2 536 tisíc korun.

21. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR vyhlásila výsledky veřejných soutěží, které podpoří bilaterální projekty mezi českými a rakouskými a mezi českými a německými vědci. V první výzvě uspělo 12 projektů, ve druhé výzvě podporu získalo 17 projektů. Grantová agentura vyhlásila také výsledky soutěže zaměřené spolupráci mezi českými a brazilskými vědci. 

19. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Výzkum bude dostupnější i podnikům, které ho dosud nevyužívaly. A to díky 2. veřejné soutěži v národním programu TREND, zaměřeném na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, v podprogramu „Nováčci“. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ho administruje Technologická agentura ČR (TA ČR).

18. 12. 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

14. 12. 2019

TA ČR