facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 22. listopadu 2018 výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-VECTOR.

26. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

O podporu ve druhé veřejné soutěži v programu ZÉTA Technologické agentury ČR se bude ucházet 232 projektů. Žadatelé mohou získat až 10 milionů korun na projekty spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů.

20. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2018 třetí veřejnou soutěž v programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.

16. 11. 2018

MŠMT

V úterý 27. listopadu 2018 se v Praze v prostorách Univerzity Karlovy uskuteční Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), pořádaný Technologickým centrem AV ČR.

8. 11. 2018

Univerzita Karlova

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že další veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena na konci února 2019.

4. 11. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě nové výzvy pro podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE. Další výzva k zapojení českých vědců do evropské mnohostranné spolupráce COST končí 17. 12. 2018. V rámci česko-izraelské spolupráce lze žádat do konce ledna 2019.

2. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 31. 10. 2018 výsledky veřejné soutěže VES18USA v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION se zahájením řešení projektů v roce 2019.

1. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost EY Česká republika pořádá ve dnech 24. a 25. ledna 2019 seminář k programu Horizont 2020: Jak napsat úspěšnou projektovou žádost.

1. 11. 2018

EY Česká republika

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Míra úspěšnosti v soutěži činila 38 %.

30. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Dne 4. prosince 2018 se bude v prostorách Technologického centra AV ČR konat seminář pořádaný ve spolupráci s Research Executive Agency Evropské komise "Propojení výzkumu a podnikání: příležitosti v programu Horizont 2020".

29. 10. 2018

Technologické centrum AV ČR