facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

19. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlašují 2. ročník soutěže o nejinovativnější firmu regionu za rok 2019. Hodnotit se budou inovace výrobků, služeb a technologií. O ceny se letos utkají firmy v kategoriích zavedené malé a střední podniky a začínající firmy.

19. 9. 2019

ICUK

Mezinárodní Visegrádský fond, jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel výzvu na účast ve svých grantových programech. Granty Visegradského fondu jsou otevřeny od 2. září do 1. října 2019 a mohou se o ně ucházet i projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

17. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Společnost enovation pořádá v průběhu září a října sérii seminářů na téma „Jak získat dotace na výzkum a vývoj“. Semináře se budou konat po celé České republice, první z nich se uskuteční už 25. září 2019 v Ostravě.

17. 9. 2019

enovation

Technologické centrum AV ČR organizuje 4. října 2019 informační den za účasti zástupce Evropské komise. Akce se týká aktuálních výzev v oblasti Informačních a komunikačních technologií v programu Horizont 2020.

13. 9. 2019

Technologické centrum AV ČR

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pořádá v úterý 1. října 2019 odborný seminář s názvem „Grantové příležitosti pro podnikatele". Akce je určena malým a středním podnikatelům a účast na ni je zdarma.

12. 9. 2019

VŠB-TUO

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 12. června 2019.

11. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

10. 9. 2019

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 3. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, který se uskuteční dne 25. září 2019 v Praze.

10. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Nadační fond Martiny Roeselové byl zřízen za účelem podpory vědecké činnosti vědců a vědkyň v oblasti přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké činnosti z důvodu péče o předškolní dítě. Zažádat o grant je možné do 30. 9. 2019.

9. 9. 2019

Vědavýzkum.cz