instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 5. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ, který slouží na podporu kvalitních projektů předložených do výzev Evropské výzkumné rady, jež nebyly podpořeny.

13. 12. 2019

MŠMT

Společnost L’Oréal a mezinárodní organizace UNESCO již více než dvacet let podporují mladé a talentované vědkyně po celém světě. V České republice nyní začíná čtrnáctý ročník projektu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě. Tři nadané vědkyně získají finanční odměnu v celkové výši 600 000 Kč. Přihlašovat své projekty mohou až do 28. února 2020.

12. 12. 2019

L’Oréal

Evropská výzkumná rada vyhlásila výsledky prestižní výzvy ERC Consolidator grants 2019. Mezi 301 úspěšnými vědci, kteří si na své projekty rozdělí 600 milionů eur, je jediný z české instituce. Sociální antropolog Luděk Brož z Etnologického ústavu AV ČR se bude zabývat vztahem mezi lovci, divokými prasaty a biologickou bezpečností.

11. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení 2020-2021.

10. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 4. prosince 2019 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 „Nováčci“.

8. 12. 2019

Technologická agentura ČR

Mendelova univerzita v Brně, Technologické centrum AV ČR a Evropská komise si Vás dovolují pozvat na Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie RISE – Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty. Informační den se uskuteční dne 21. 1. 2020 v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.

7. 12. 2019

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila 2. prosince 2019 dvě cofoundové výzvy CHRIST-ERA IV Call 2019 a EuroNanoMed 2 Call 2020. Podmínkou účasti ve výzvách je vytvoření mezinárodního projektového konsorcia.

6. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Podmínky splnilo 486 z celkového počtu 526 návrhů projektů.

5. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Nadace Experientia přijímá žádosti o postdoktorandské stáže v zahraničí a do dalšího ročníku start-up grantů na založení vlastní výzkumné skupiny pro mladé vědecké pracovníky z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Obě příležitosti mají uzávěrku 15. března 2020.

4. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

3. 12. 2019

Technologická agentura ČR