facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Radou hlavního města Prahy zveřejnila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.

24. 3. 2019

ČMZRB

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 2. dubna 2019 Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). K účasti je třeba se registrovat.

21. 3. 2019

TC AV ČR

Technologická agentura ČR dne 19. 3. 2019 vyhlásila výzvu M-ERA.Net 2 Call 2019, která podporuje českou účast v projektech aplikovaného výzkumu zaměřeného na pokročilý materiálový výzkum. Uchazeči se mohou do výzvy hlásit do 18. 6. 2019.

20. 3. 2019

TA ČR

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu.

18. 3. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 2016-2022 (NAKI II). Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 30. dubna 2019.

17. 3. 2019

Ministerstvo kultury ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. března 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

15. 3. 2019

TA ČR

Na 700 studentů a mladých výzkumníků z více než 90 zemí světa se každoročně sjede na The European Forum Alpbach. Letošním tématem této interdisciplinární platformy zaměřené na politiku, vědu, business a kulturu, je svoboda a bezpečnost. O stipendia pro účastníky programu lze žádat do 29. března 2019.

14. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Téměř 100 středočeských firem obdrželo v posledních třech letech finanční podporu od Středočeského kraje, tzv. Inovační voucher. Jednorázová dotace s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty. Dne 4. března 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC) další výzvu.

10. 3. 2019

SIC

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 4. března 2019 vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude zhruba 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

7. 3. 2019

MMR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvy na podávání návrhů společných česko-rakouských a česko-francouzských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2020-2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu mobility výzkumných pracovníků.

5. 3. 2019

Vědavýzkum.cz