facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Granty, které uděluje organizace EMBO začínajícím vědcům v oblasti věd o živé přírodě, představují jedinečnou příležitost pro rozvoj nezávislé vědecké kariéry i excelentní vědy v Česku. Vědecká komunita proto nyní vyzývá vládu, aby se zavázala k navýšení počtu kofinancovaných grantů na 1-3 ročně.

6. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá v pondělí 14. října 2019 v Praze seminář zaměřený na zásady přípravy projektového návrhu do poslední výzvy ERA Chairs.

6. 9. 2019

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky již 6. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspělo celkem 7 projektů.

5. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Program Plzeňské podnikatelské vouchery podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací a je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzeňské metropolitní oblasti. Žádosti v rámci aktuální výzvy přijímá BIC Plzeň od 1. září do 3. října 2019.

5. 9. 2019

CzechInvest

Více než čtyři stovky mladých vědců obdrží od Evropské výzkumné rady (ERC) pětiletou finanční podporu určenou k založení vlastní výzkumné skupiny. Ve vysoké konkurenci letos uspěl pouze jediný Čech - Filip Kolář z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

4. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR zve výzkumníky z oblastí biodiverzity a klimatických změn k účasti na mezinárodní výzvě BiodivClim Call 2019, otevřené od 2. září 2019. Úspěšní čeští uchazeči mezinárodních projektů budou podpořeni celkovou částkou 1 640 000 EUR, která je na výzvu vyhrazena.

3. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že připravovaná veřejná soutěž pro projekty oceněné pečetí Seal of Excellence nebude vyhlášena jako 6. veřejná soutěž v Programu GAMA, podprogramu 2, jak bylo původně zamýšleno, ale jako 1. veřejná soutěž v Programu GAMA 2, podprogramu 2. Vyhlášení se předpokládá 9. října 2019.

2. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR je zapojena do schématu ERA-NET cofund Horizontu 2020, který cílí na podporu spolupráce partnerů z evropských i mimoevropských zemí. Národní poskytovatelé z jednotlivých členských zemí obvykle jednou ročně vyhlašují společné výzvy (tzv. Joint Calls), do kterých předkládají své projekty mezinárodní projektová konsorcia.

28. 8. 2019

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizont 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem ERA-MIN 2 Call 2019) zaměřená na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

25. 8. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 22. srpna 2019 vyhlásilo 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE120 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

24. 8. 2019

Vědavýzkum.cz