facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 15. listopadu 2018 od 10 hodin workshop určený podnikům, které plánují předložit svůj projekt do 1. nebo 2. fáze programu SME Instrument. V rámci workshopu bude možné konzultovat vlastní projektový záměr s přednášejícími.

28. 10. 2018

Technologické centrum AV ČR

Byl Váš projekt podpořen? Dostali jste se do fáze realizace? Pak právě pro Vás Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 13. listopadu 2018 seminář a workshop k realizovaným projektům.

27. 10. 2018

Technologická agentura ČR

Blíží se uzávěrka přihlášek do nového ročníku Ceny Wernera von Siemense, která už přes 20 let oceňuje nadané studenty, akademické osobnosti a nadšené vědce. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Letošní ročník přináší řadu novinek. Přihlášky je třeba odevzdat do 25. listopadu 2018.

26. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost enovation pořádá v úterý 4. prosince 2018 v Praze bezplatný seminář o daňových odpočtech na výzkum a vývoj v roce 2019. Akce se koná záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

26. 10. 2018

enovation

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výsledky výzvy ERC Synergy Grants na podporu spolupráce mezi výzkumnými týmy, pracovišti a vědními disciplínami. Mezi sedmadvaceti multilaterálními projekty uspěl také jeden s českou účastí.

25. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky zveřejnila výsledky společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů v základním výzkumu s počátkem řešení v roce 2019.

24. 10. 2018

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1. Podpořeno bude celkem třináct projektů.

24. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Středoevropská univerzita (CEU) se sídlem v Budapešti přijímá žádosti o stipendia pro magisterské a doktorské studenty na akademický rok 2019 / 2020.

23. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie). TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €.

20. 10. 2018

TA ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) spustila příjem přihlášek do programu ERC Proof of Concept, který slouží k využití výsledků výzkumů podpořených již dříve některým grantem ERC. Úspěšní žadatelé získají částku 150 tisíc EUR na dobu 18 měsíců. Přihlášky se podávají do 22. 1. 2019.

19. 10. 2018

Vědavýzkum.cz