facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil avízo výzev č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury. Žádosti o podporu by měly být zpřístupněny 18. prosince 2018.

1. 12. 2018

MŠMT

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky prestižních Consolidator Grants. Z Česka uspěl v soutěži jediný vědec, Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd. Na studium uprchlíků ve středoevropském prostoru získá téměř dva miliony eur.

29. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2018, rozhodla o udělení grantů na podporu řešení a zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejných soutěžích uspěly.

29. 11. 2018

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila v pátek 23. listopadu 2018 výsledky šesté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Podpořeno bude celkem 21 projektů.

27. 11. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 22. listopadu 2018 výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-VECTOR.

26. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

O podporu ve druhé veřejné soutěži v programu ZÉTA Technologické agentury ČR se bude ucházet 232 projektů. Žadatelé mohou získat až 10 milionů korun na projekty spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů.

20. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2018 třetí veřejnou soutěž v programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.

16. 11. 2018

MŠMT

V úterý 27. listopadu 2018 se v Praze v prostorách Univerzity Karlovy uskuteční Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), pořádaný Technologickým centrem AV ČR.

8. 11. 2018

Univerzita Karlova

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že další veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena na konci února 2019.

4. 11. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě nové výzvy pro podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE. Další výzva k zapojení českých vědců do evropské mnohostranné spolupráce COST končí 17. 12. 2018. V rámci česko-izraelské spolupráce lze žádat do konce ledna 2019.

2. 11. 2018

Vědavýzkum.cz