facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a španělské Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) vyhlásily společnou výzvu pro předkládání výzkumných projektů v rámci programu EUREKA.

14. 2. 2019

MŠMT

Konsorcium středoevropských výzkumných infrastruktur CERIC-ERIC otevřelo výzvu pro předkládání multidisciplinárních projektů s tematickým zaměřením na materiálový výzkum, biomateriály a nanotechnologie. Zájemci tak mohou získat přístup až do padesáti laboratoří v devíti evropských zemích.

10. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 4. 2. 2019 národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018.

6. 2. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 31. ledna 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

5. 2. 2019

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 1. února 2019 vyhlásilo 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

4. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE v podprogramu INTER-TRANSFER. Celkem uspělo 18 projektů.

2. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala, že 5. veřejná soutěž Programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1 bude vyhlášena dne 13. března 2019.

1. 2. 2019

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) avizovala vyhlášení první veřejné soutěže v programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z Fondů EHP a Norska na 17. 4. 2019.

30. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Akademie věd České republiky (AV ČR) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vyhlašují druhou výzvu v programu TANDEM, jehož cílem je podpora excelentního výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. První kolo kandidatur zájemců je otevřeno do 15. května 2019.

29. 1. 2019

CEFRES

Technologické centrum AV ČR zve na seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020, který se bude konat 8. března 2019 v Praze. Seminář bude možné sledovat i online.

26. 1. 2019

TC AV ČR