facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA).

24. 9. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či 3 uzávěrce roku 2018, bude vyhlášena dne 10. 10. 2018.

22. 9. 2018

TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 6. 6. 2018.

19. 9. 2018

TA ČR

Výzkumný fond CELSA (Central European Leuven Strategic Alliance) přijímá návrhy projektů spolupráce mezi výzkumníky partnerských organizací, které povedou ke spolupráci v H2020 nebo obdobném evropském programu. Uzávěrka pro podávání návrhů je 26. 10. 2018.

18. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 3. 10. 2018 bude vyhlášena národní veřejná soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017, která je zaměřena na projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií.

17. 9. 2018

TA ČR

Fulbrightova komise přijímá žádosti o prestižní stipendia na pobyty českých studentů, pedagogů a vědců ve Spojených státech a na hostování amerických stipendistů na institucích v České republice. Uzávěrky pro pobyty v příštím akademickém roce se blíží.

16. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR vyhlásila 12. září 2018 druhu veřejnou soutěž v programu ZÉTA, který podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů. Přihlášky je možné podávat do 25. října 2018.

13. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizon 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Ta bude navázaná na program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

12. 9. 2018

TA ČR

Čas pro příjem žádostí o dotaci se krátí: u TRIO do 31. října 2018 a u Aplikace do 17. prosince 2018. Která z dotací bude více vyhovovat Vašemu záměru?

11. 9. 2018

grantEX

Univerzita Karlova opět na začátku semestru přijímá žádosti do soutěže v rámci Fondu mobility UK. Prostřednictvím toho podporuje studium na zahraničních univerzitách, výzkumné pobyty svých pracovníků, účast na mezinárodních akcích a studium zahraničních studentů na UK. Žádosti lze podávat do 22. října 2018.

9. 9. 2018
Granty a dotace
Array
(
)