facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Evropská komise vyhlásila první dvě výzvy v pilotním programu Evropské inovační rady (EIC) Pathfinder. Výzvy se zaměřují na výsledky výzkumu, které mají výrazný inovativní potenciál, a mají podpořit jejich transfer. Alokace na obě výzvy je 68 milionů eur.

27. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v prostorách Technologického centra AV ČR uskuteční seminář k výzvě Evropské kosmické agentury, která umožní financovat projekty transferu kosmických technologií do pozemních aplikací.

26. 3. 2019

Český kosmický portál

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION pro podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

25. 3. 2019

MŠMT

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Radou hlavního města Prahy zveřejnila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.

24. 3. 2019

ČMZRB

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 2. dubna 2019 Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). K účasti je třeba se registrovat.

21. 3. 2019

TC AV ČR

Technologická agentura ČR dne 19. 3. 2019 vyhlásila výzvu M-ERA.Net 2 Call 2019, která podporuje českou účast v projektech aplikovaného výzkumu zaměřeného na pokročilý materiálový výzkum. Uchazeči se mohou do výzvy hlásit do 18. 6. 2019.

20. 3. 2019

TA ČR

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu.

18. 3. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 2016-2022 (NAKI II). Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 30. dubna 2019.

17. 3. 2019

Ministerstvo kultury ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. března 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

15. 3. 2019

TA ČR

Na 700 studentů a mladých výzkumníků z více než 90 zemí světa se každoročně sjede na The European Forum Alpbach. Letošním tématem této interdisciplinární platformy zaměřené na politiku, vědu, business a kulturu, je svoboda a bezpečnost. O stipendia pro účastníky programu lze žádat do 29. března 2019.

14. 3. 2019

Vědavýzkum.cz