instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích.

14. 11. 2019

Technologické centrum AV ČR

BIC Brno a Technologické centrum AV ČR zvou na workshop HORIZONT EVROPA - Představení nového programu EU pro výzkum a inovace 2021 – 2027, který se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Brně.

2. 11. 2019

Transfera.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže VES19USA v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. Peníze na spolupráci s partnery v USA získá 56 výzkumných organizací.

2. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky rozhodla o poskytnutí podpory vybraným grantovým projektům a dne 29. října 2019 zveřejnila seznam projektů přijatých do soutěže v programu EXPRO.

1. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. června 2019.

30. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Ve středu 20. listopadu 2019 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční konference zaměřená na výsledky a podoru spolupráce v programech EUREKA a Eurostars.

26. 10. 2019

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 23. října 2019 třetí veřejnou soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

25. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Dne 23. 10. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

23. 10. 2019

MŠMT

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se plánuje 4. prosince 2019.

21. 10. 2019

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala o termínu vyhlášení první veřejné soutěže v Programu KAPPA, která bude vyhlášena.

18. 10. 2019

Technologická agentura ČR